Meetnet nachtvlinders

Sinds 2019 is het Landelijk Meetprogramma Nachtvlinders officieel onderdeel van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM). Het Landelijk Meetprogramma bestaat uit twee onderdelen: aantalsmonitoring (het meetnet) en verspreiding (onderzoek). Het CBS controleert en analyseert de gegevens. Hier lees je alles over het Landelijk Meetprogramma

Het belang van een meetnet  met val

Het belang van monitoring via het meetnet met val zit hem in de systematische manier van tellen van de gevangen nachtvlinders in een val. Alle omstandigheden tijdens het vangen (val-type, lampsoort, locatie, duur van het vangen) zijn steeds hetzelfde en bekend. De manier van het tellen van de vlinders is steeds hetzelfde waarbij het van belang is dat vlinders binnen en buiten de val apart geteld worden. Doordat je de vlinders altijd op dezelfde manier vangt, kunnen aantalsontwikkelingen van soorten over een langdurige periode goed worden bepaald. 

Bij losse waarnemingen, bijvoorbeeld met laken en lamp, is de duur van het tellen en de manier waarop de vlinders geteld worden per teller en telling verschillend. Wanneer wel een val is gebruikt, maar niet via de gestandaardiseerde methode is geteld, is vaak niet duidelijk welke val en lamp zijn gebruikt, of de val de hele nacht heeft aangestaan en of de ingevoerde vlinders in de val of buiten de val zaten. Deze laatste gegevens zijn prima geschikt voor verspreidingsonderzoek, maar in mindere mate voor onderzoek naar aantalsontwikkelingen.

Meedoen is makkelijk
Het vangen en tellen van de nachtvlinders gebeurt met behulp van een val met vaste maten en een lamp. De enige voorwaarde om mee te doen is een redelijke kennis van de macro-nachtvlinders in uw omgeving en minimaal één keer in de twee weken één à enkele uren tijd voor het plaatsen en legen van de val. Geef je hier op
Ben je agrariër en wil je meer weten over insecten tellen voor BIMAG? Kijk op deze pagina

Handleiding

Wil je meer weten over het meetnet nachtvlinders, en kijken hoe je moet vangen, invoeren en waar je verder op moet letten? Lees dan deze pagina:

Handleiding Meetnet Nachtvlinders

Het belang van nachtvlinders

Nachtvlinders zijn een enorm belangrijke groep in ecosystemen. Ze zijn bijvoorbeeld als vlinder een bestuiver van bloemen en een belangrijke bron van voedsel voor vogels en vleermuizen. Het broedsucces van veel vogels is afhankelijk van de aanwezigheid van rupsen. Rupsen zijn grazers en  hebben een grote invloed op de vegetatie. We weten nog nauwelijks hoe belangrijk die invloed is. Nachtvlinders hebben dus een centrale plek in ecosystemen en nauwkeurig hun aantalsveranderingen volgen is dan ook belangrijk.

Meetnet nachtvlinders