Meetnet nachtvlinders

Sinds de uitgave van de Veldgids Nachtvlinders in 2006 door Tirion is de belangstelling voor macronachtvlinders flink toegenomen. Door deze toegenomen belangstelling denken De Vlinderstichting en de WVF dat de tijd rijp is om een landelijk meetnet voor deze vlindergroep te beginnen. In Limburg, Zeeland en België is men al enthousiast bezig met dit type herhaalde tellingen op een locatie en worden goede resultaten behaald. Ook elders in het land wordt door individuele vlinderaars al op deze manier geteld, soms al vele jaren lang. Het is dus tijd om een platform te bieden waar dergelijke waarnemingen ondergebracht kunnen worden.

Sinds 2019 is het Landelijk Meetprogramma Nachtvlinders officieel onderdeel van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM). Het Landelijk Meetprogramma bestaat uit twee onderdelen: aantalsmonitoring (het meetnet) en verspreiding (onderzoek). Het CBS controleert en analyseert de gegevens.

Alles over het Landelijk Meetprogramma

 

Meedoen is makkelijk
Het vangen en tellen van de nachtvlinders gebeurt met behulp van een val met vaste maten en een lamp. De enige voorwaarde om mee te doen is een redelijke kennis van de macro-nachtvlinders in uw omgeving en minimaal één keer in de twee weken één à enkele uren tijd voor het plaatsen en legen van de val.

Handleiding

We hebben een handleiding geschreven voor het nachtvlindermeetnet, zowel over uw telpunt als over het invoeren in het nieuwe systeem. Wilt u dit rustig doorlezen, en alles op een rijtje? Klik dan hier voor de handleiding:

Handleiding Meetnet Nachtvlinders

Doe mee met het nachtvlindermeetnet!

Hebt u de handleiding doorgelezen en wilt u regelmatig een val gaan zetten (liefst 1x per twee weken, minimaal 6 x per jaar) en alle macro's noteren in ons meetnet? Meld u dan aan voor het meetnet nachtvlinders met het formulier hier onder! Voor de trendberekeningen kunnen we zeker meer meetpunten gebruiken. Een meetpunt kan niet met een laken, alleen met een val die van zonsondergang tot zonsopgang staat.

Meetpunten in natuurgebieden zijn helemaal erg gewild. Neem dan wel eerst even contact op met de beheerder. Op verspreidingsatlas.nl is een handige kaart te vinden waar contactpersonen van veel natuurgebieden te vinden zijn.

Ik doe mee met het nachtvlindermeetnet

Vrijwilligers gezocht

Het meetnet nachtvinders begint een mooie vorm aan te nemen, maaar toch zijn we altijd nog op zoek naar extra meetpunten. Dit gaat vaak gepaard met projecten, waarbij het voordeel is dat de LedEmmers (vaak) gratis ter beschikking gesteld kunnen worden. Op onderstaande kaart staan hokken waar we op zoek zijn naar vrijwilligers. Wilt u hieraan mee doen, neem dan contact op met Jurriën van Deijk. Op ze zoombare kaart wordt verschil gemaakt tussen verschillende landschappen. De locaties worden op vierkante kilometer weergegeven om gevoelige locaties niet te groot bekend te maken.

Agrarisch

De agrarische meetpunten vallen binnen het BIMAG project, waarbij boeren voornamelijk zelf de nachtvlinders tellen. Soms kunnen ze echter hulp gebruiken van vrijwilligers. Er dient dan minimaal eens in de twee weken geteld te worden op de drie vaste meetpunten van de boer. Dit zijn er meestal één op het erf, één op een regulier beheert stuk en de derde bij een specifieke ingreep ten behoeve van de natuur.

Natuurgebied

Dit zijn locaties waar we specifieke tellingen willen hebben. Dit kan bijvoorbeeld het effect zijn van bepaalde maatregelen of juist soortspecifieke meetpunten zoals de Spaanse vlag.

Hoe werkt het?