Meetnet nachtvlinders

Sinds de uitgave van de Veldgids Nachtvlinders in 2006 door Tirion is de belangstelling voor macronachtvlinders flink toegenomen. Door deze toegenomen belangstelling denken De Vlinderstichting en de WVF (Werkgroep VlinderFaunistiek) dat de tijd rijp is om een landelijk meetnet voor deze vlindergroep te beginnen. In Limburg, Zeeland en België is men al enthousiast bezig met dit type herhaalde tellingen op een locatie en worden goede resultaten behaald. Ook elders in het land wordt door individuele vlinderaars al op deze manier geteld, soms al vele jaren lang. Het is dus tijd om een platform te bieden waar dergelijke waarnemingen ondergebracht kunnen worden.

Sinds 2019 is het Landelijk Meetprogramma Nachtvlinders officieel onderdeel van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM). Het Landelijk Meetprogramma bestaat uit twee onderdelen: aantalsmonitoring (het meetnet) en verspreiding (onderzoek). Het CBS controleert en analyseert de gegevens.

Alles over het Landelijk Meetprogramma

 

Meedoen is makkelijk
Het vangen en tellen van de nachtvlinders gebeurt met behulp van een val met vaste maten en een lamp. De enige voorwaarde om mee te doen is een redelijke kennis van de macro-nachtvlinders in uw omgeving en minimaal één keer in de twee weken één à enkele uren tijd voor het plaatsen en legen van de val.

Handleiding

We hebben een handleiding geschreven voor het nachtvlindermeetnet, zowel over uw telpunt als over het invoeren in het nieuwe systeem. Wilt u dit rustig doorlezen, en alles op een rijtje? Klik dan hier voor de handleiding:

Handleiding Meetnet Nachtvlinders

Doe mee met het nachtvlindermeetnet!

Hebt u de handleiding doorgelezen en wilt u regelmatig een val gaan zetten (liefst 1x per twee weken, minimaal 6 x per jaar) en alle macro's noteren in ons meetnet? Meld u dan aan voor het meetnet nachtvlinders met het formulier hier onder! Voor de trendberekeningen kunnen we zeker meer meetpunten gebruiken. Een meetpunt kan niet met een laken, alleen met een val die van zonsondergang tot zonsopgang staat.

Meetpunten in natuurgebieden zijn helemaal erg gewild. Neem dan wel eerst even contact op met de beheerder. Op verspreidingsatlas.nl is een handige kaart te vinden waar contactpersonen van veel natuurgebieden te vinden zijn.

Ik doe mee met het nachtvlindermeetnet

Hoe werkt het?