geel spannertje Hydrelia flammeolaria

Familie
spanners (GEOMETRIDAE)
Onderfamilie
Larentiinae / Hydrelia flammeolaria
Groep
Nachtvlinder die nachtactief is
Hoe moeilijk te herkennen
(goed tot redelijk goed te determineren)
Zeldzaamheid

Vrij algemeen. Komt in bosachtige gebieden verspreid over het land voor. RL: kwetsbaar.

Rode lijst
kwetsbaar

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken

Kenmerk: Voorvleugellengte: 11-13 mm. Een opvallend spannertje met een lichtgele grondkleur, onregelmatige geelachtig bruine dwarslijnen en een kleine maar duidelijke middenstip op de voor- en achtervleugel. Op de voorvleugel zijn de buitenste dwarslijn, de golflijn en de achterrand in het midden vaak met elkaar verbonden door een lichtbruin balkje.

Gelijkende soorten vlinder

Zie de leverkleurige spanner (Euchoeca nebulata).

Gelijkende soorten vlinder

leverkleurige spanner
Euchoeca nebulata

Gelijkende soorten rups

Bessentakvlinder (Eulithis mellinata), de jonge rups van de essenspanner (Ennomos fuscantaria) en de jonge rups van het geelblad (Ennomos quercinaria) .
N.B.: vergelijk behalve de uiterlijke kenmerken ook de tijd van het jaar waarin de rupsen voorkomen, het habitat en de waardplant(en).

essenspanner
Ennomos fuscantaria

bessentakvlinder
Eulithis mellinata

geelblad
Ennomos quercinaria

Levenscyclus

Rups: juli-september. De soort overwintert als pop in de strooisellaag.

Waardplanten

Els, esdoorn en andere loofbomen.

Habitat

Habitat: Loofbossen, struwelen en met struiken begroeide rivieroevers.

Vliegtijd en gedrag

Half mei-eind augustus in één generatie; heel zelden een tweede generatie. De vlinders kunnen overdag gemakkelijk worden opgejaagd van lage takken van de waardplant. Ze komen op licht.

België

Vrij algemeen. Wijdverbreid in Vlaanderen, maar doorgaans waargenomen in lage aantallen. In Wallonië wijdverbreid in alle provincies.

Mondiaal

Van Spanje, West- en Midden-Europa inclusief Engeland oostwaarts tot Japan; in het noorden tot in Noord-Scandinavië en in het zuiden van Sicilië tot de Balkan.

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande grafieken tonen de verandering in de talrijkheid van de soort in de loop van de tijd. De eerste grafiek geeft het verloop over de hele periode waarvan we waarnemingen hebben. Omdat de oude gegevens vaak niet erg nauwkeurig zijn (geen aantallen) en incompleet (nadruk op zeldzame soorten) wordt hier de presentie afgebeeld. De tweede grafiek laat het verloop zien van de prestatie van de soort in de laatste dertig jaar. Wat presentie en prestatie precies zijn, en hoe ze worden berekend kunt u lezen op de pagina De berekeningen.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in het waarnemingbestand Noctua. Hoe die berekeningen worden uitgevoerd staat te lezen op de pagina De berekeningen.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016
Zeldzaamheid
Engelse naam
Small Yellow Wave
Duitse naam
Gelbgestreifter Erlenspanner
Franse naam
lÁcidalie jaunâtre , la Flammèche
Synoniemen
Hydrelia luteata, Larentia luteata, Cidaria luteata, Acidalia luteata
Toelichting Nederlandse naam

Deze spanner is klein en zowel de grondkleur als de tekening zijn geel in verschillende tinten.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Hydrelia: hudrelos = waterig. Dit is mogelijk een variatie op Hübner's thema (riviertjes en beekjes) op de vleugels van H. sylvata, de enige soort die Hübner in dit genus onderbracht.
flammeolaria: flammeolus = vlamgekleurd, van de oranjeachtige kleur op de vleugels.

Auteursnaam en jaartal
(Hufnagel, 1767)

Nieuws

Geen resultaten.

Tijdschriften

Geen resultaten.

Projecten

Geen resultaten.

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

variabele spanner
Hydriomena furcata

prunusspanner
Aleucis distinctata

lichtgrijze spanner
Lithostege griseata

witbandspanner
Spargania luctuata

bonte bessenvlinder
Abraxas grossulariata

ringspikkelspanner
Hypomecis punctinalis

alle soorten uit deze familie