geelbruine oogspanner Cyclophora ruficiliaria

Familie
spanners (GEOMETRIDAE)
Onderfamilie
Sterrhinae / Cyclophora ruficiliaria
Groep
Nachtvlinder die nachtactief is
Hoe moeilijk te herkennen
(moeilijk tot zeer moeilijk te determineren)
Zeldzaamheid

Zeer zeldzaam. De laatste waarneming dateert uit 1997 in Schijf (Noord-Brabant).

Rode lijst
verdwenen

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken

Kenmerk: Voorvleugellengte: 10-12 mm. Deze soort is op grond van vleugelkenmerken nauwelijks te onderscheiden van de gestippelde oogspanner (C. punctaria).

Gelijkende soorten vlinder

Zie de gestippelde oogspanner (C. punctaria), de eikenoogspanner (C. porata) en de zeer zeldzame bruine oogspanner (C. quercimontaria).

Klik hier voor gedetailleerde verschillen met illustraties tussen C. quercimontaria, C. punctaria, C. ruficiliaria en C. porata.

Gelijkende soorten vlinder

gestippelde oogspanner
Cyclophora punctaria

eikenoogspanner
Cyclophora porata

bruine oogspanner
Cyclophora quercimontaria

België

Zeer zeldzaam. Komt erg plaatselijk voor in Luik en Namen.

Mondiaal

Van het Iberisch Schiereiland en Frankrijk via Midden-Europa tot de Baltische staten (niet op de Britse eilanden en in Scandinavië). In het zuiden van Italië via de Balkan tot de Zwarte Zee.

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande grafieken tonen de verandering in de talrijkheid van de soort in de loop van de tijd. De eerste grafiek geeft het verloop over de hele periode waarvan we waarnemingen hebben. Omdat de oude gegevens vaak niet erg nauwkeurig zijn (geen aantallen) en incompleet (nadruk op zeldzame soorten) wordt hier de presentie afgebeeld. De tweede grafiek laat het verloop zien van de prestatie van de soort in de laatste dertig jaar. Wat presentie en prestatie precies zijn, en hoe ze worden berekend kunt u lezen op de pagina De berekeningen.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in het waarnemingbestand Noctua. Hoe die berekeningen worden uitgevoerd staat te lezen op de pagina De berekeningen.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016
Zeldzaamheid
Duitse naam
Braunroter Eichen-Gürtelpuppenspanner
Franse naam
les Trois-Cerceaux
Toelichting Nederlandse naam

Oogspanners hebben alle een meer of minder duidelijk oog op de voorvleugels. De grondkleur van deze oogspanner is geelbruin.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Cyclophora: kuklos = een ring en phoreo = dragen. De discale vlekken op de voorvleugels van een aantal soorten.

Auteursnaam en jaartal
(Herrich-Schäffer, 1855)

Nieuws

Geen resultaten.

Tijdschriften

Geen resultaten.

Projecten

Geen resultaten.

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

bijvoetdwergspanner
Eupithecia innotata

bruin spannertje
Minoa murinata

groenbandspanner
Hydriomena impluviata

blauwbandspanner
Cosmorhoe ocellata

puntige zoomspanner
Epione repandaria

jeneverbesdwergspanner
Eupithecia pusillata

alle soorten uit deze familie