geelbruine oogspanner Cyclophora ruficiliaria

Familie
spanners (GEOMETRIDAE)
Onderfamilie
Sterrhinae / Cyclophora ruficiliaria
Groep
Nachtvlinder die nachtactief is
Hoe moeilijk te herkennen
(moeilijk tot zeer moeilijk te determineren)
Zeldzaamheid

Zeer zeldzaam. De laatste waarneming dateert uit 2015 in Nieuw-Beijerland (ZH). De laatste waarneming daarvoor was uit 1997 in Schijf (Noord-Brabant).

Rode lijst
verdwenen

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 10-12 mm. Deze soort is op grond van vleugelkenmerken nauwelijks te onderscheiden van de gestippelde oogspanner (C. punctaria).

Gelijkende soorten vlinder

Zie de gestippelde oogspanner (C. punctaria), de eikenoogspanner (C. porata) en de zeer zeldzame bruine oogspanner (C. quercimontaria).

Bekijk de gedetailleerde verschillen met illustraties tussen C. quercimontaria, C. punctaria, C. ruficiliaria en C. porata.

bruine oogspanner
Cyclophora quercimontaria
GEOMETRIDAE: Sterrhinae

eikenoogspanner
Cyclophora porata
GEOMETRIDAE: Sterrhinae

gestippelde oogspanner
Cyclophora punctaria
GEOMETRIDAE: Sterrhinae

Waardplanten

Rupsen leven op eik.

Zeldzaamheid

Zeer zeldzaam. De laatste waarneming dateert uit 2015 in Nieuw-Beijerland (ZH). De laatste waarneming daarvoor was uit 1997 in Schijf (Noord-Brabant).

België

Zeer zeldzaam. Komt erg plaatselijk voor in Luik en Namen.

Mondiaal

Van het Iberisch Schiereiland en Frankrijk via Midden-Europa tot de Baltische staten (niet op de Britse eilanden en in Scandinavië). In het zuiden van Italië via de Balkan tot de Zwarte Zee.

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande grafieken tonen de verandering in de talrijkheid van de soort in de loop van de tijd. De eerste grafiek geeft het verloop over de hele periode waarvan we waarnemingen hebben. Omdat de oude gegevens vaak niet erg nauwkeurig zijn (geen aantallen) en incompleet (nadruk op zeldzame soorten) wordt hier de presentie afgebeeld. De tweede grafiek laat het verloop zien van de prestatie van de soort in de laatste dertig jaar. Wat presentie en prestatie precies zijn, en hoe ze worden berekend kunt u lezen op de pagina De berekeningen.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016
Duitse naam
Braunroter Eichen-Gürtelpuppenspanner
Franse naam
les Trois-Cerceaux
Toelichting Nederlandse naam

Oogspanners hebben alle een meer of minder duidelijk oog op de voorvleugels. De grondkleur van deze oogspanner is geelbruin.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Cyclophora: kuklos is een ring en phoreo is dragen. De discale vlekken op de voorvleugels van een aantal soorten.

Auteursnaam en jaartal
(Herrich-Schäffer, 1855)

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

kalkbandspanner
Cataclysme riguata

vroege dwergspanner
Eupithecia lanceata

zwarte-w-vlinder
Macaria wauaria

satijnstipspanner
Idaea subsericeata

paarsbandspanner
Rhodostrophia vibicaria

springzaadspanner
Ecliptopera capitata

alle soorten uit deze familie