goudgele boorder Gortyna flavago

Familie

uilen (NOCTUIDAE)

Zeldzaamheid

Vrij algemeen. Komt verspreid over het land voor. RL: kwetsbaar.

Rode lijst

kwetsbaar

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Half juli-half oktober in één generatie. De vlinders komen op licht en rusten ´s nachts op de waardplant.

Levenscyclus

Rups: april-augustus. De rups leeft in de onderste delen van de stengel van de waardplant, waar ook de verpopping plaatsvindt. De soort overwintert als ei.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Engelse naam

Frosted Orange

Duitse naam

Kletteneule

Franse naam

le Drap d'or , la Noctuelle de l'artichaut

Oud Nederlandse naam

goudlakense vlinder

Synoniemen

Xanthia flavago, Xanthoecia flavago, Gortyna ochracea

Meer

Toelichting Nederlandse naam

De rupsen van veel uiltjes dringen door in de stengel van planten; ze eten en groeien daar.
Goudgeel is de grondkleur van deze mooie boorder.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Gortyna: gortyna is een stad op Kreta; een naam zonder enthomologische achtergrond.
flavago: flavus is geel. Voor de uitgang -ago zie bij X. citrago.

Auteursnaam en jaartal

(Denis & Schiffermüller, 1775)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 16-19 mm. Deze uil is goed te herkennen aan het goudgele middenveld op de purper- of bruinachtig grijze voorvleugel. De vleugel is vrij breed en heeft een flauwe S-vormige achterrand, waardoor de vleugelpunt enigszins naar buiten uitsteekt. Het goudgele middenveld wordt geaccentueerd door lijnen langs de randen en door een dikkere roodachtige middelste dwarslijn en roodachtige spikkels. De ringvlek, de tapvlek en de niervlek hebben dezelfde goudgele kleur als het middenveld, maar zijn donker omrand. Langs de achterrand bevindt zich een eveneens goudgele band en in het wortelveld ligt een goudgele vlek langs de voorrand. Er is weinig variatie.

Kenmerken rups

Tot 35 mm; lichaam geelachtig wit, soms met purperachtig rode zweem, vlekjes en nekschild op segment één donkerbruin; kop okerachtig bruin.

Gelijkende soorten vlinder

De oranje o-vlinder (Pyrrhia umbra) mist het donkere wortelveld en de opvallende, contrasterende ringvlek.

Gelijkende soorten vlinder

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Ruige graslanden en andere grazige plaatsen, bosranden, slootkanten en moerassen; soms tuinen.

Planten

Diverse kruidachtige planten, waaronder zuring, vingerhoedskruid, kruiskruid, koninginnenkruid, toorts, helmkruid, klit en distels.

Waardplant

Klit
Arctium

Distel
Carduus

Vederdistel
Cirsium

Koninginnekruid
Eupatorium

Zuring
Rumex

Helmkruid
Scrophularia

Kruiskruid
Senecio

Toorts
Verbascum

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie uilen (NOCTUIDAE)

Alle soorten uit deze familie