kleine zomervlinder Hemithea aestivaria

Familie

spanners (GEOMETRIDAE)

Zeldzaamheid

Zeer algemeen. Komt verspreid over het hele land voor. RL: niet bedreigd.

Rode lijst

niet bedreigd

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Half mei-begin augustus in één generatie; soms een zeer partiële tweede generatie in september. De vlinders vliegen vanaf de schemering en komen meestal in kleine aantallen op licht. In het donker bezoeken ze bloemen zoals die van wilde liguster en akkerdistel.

Levenscyclus

Rups: juni-eind mei. De soort overwintert als jonge rups en verpopt zich tussen de bladeren van de waardplant.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Engelse naam

Common Emerald

Duitse naam

Gebüsch-Grünspanner

Franse naam

la Phalène sillonnée

Synoniemen

Hemithea strigata, Nemoria strigata

Meer

Toelichting Nederlandse naam

Kleine zomervlinder is een al lang bestaande naam die al gebruikt wordt door Ter Haar in 'Onze vlinders' (begin vorige eeuw). Deze soort is echter zeker niet de kleinste zomervlinder.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Hemithea: Hemitheos is een halfgod.
aestivaria: aestivus is behorend tot de zomer. Verwijzend naar de vliegtijd. Mogelijk ook betrekking hebbend op de groen kleur van de vleugels, de kleur van de zomer.

Auteursnaam en jaartal

(Hübner, 1789)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 14-17 mm. De combinatie van de golvende dwarslijnen, de geblokte franje en het uitsteeksel aan de achtervleugel is kenmerkend.

Kenmerken rups

Tot 23 mm; lang en dun; lichaamsoppervlak ruw, geelachtig groen en getooid met roodachtig bruine, V-vormige tekeningen over de rug; het eerste segment van de thorax draagt een paar uitsteeksels gelijk aan die van de diepingesneden kop. Er is ook een bruine vorm met witte tekening op de rug.

Gelijkende soorten vlinder

De geblokte zomervlinder (Thalera fimbrialis) heeft twee uitsteeksels aan de achtervleugel.

Bekijk de gedetailleerde verschillen met illustraties tussen de beide soorten.

Gelijkende soorten rups

Smaragdgroene zomervlinder (Chlorissa viridata), geblokte zomervlinder (Thalera fimbrialis), melkwitte zomervlinder (Jodis lactearia), tere zomervlinder (Hemistola chrysoprasaria) en spaansgroene zomervlinder (Jodis putata).
N.B.: vergelijk behalve de uiterlijke kenmerken ook de tijd van het jaar waarin de rupsen voorkomen, het habitat en de waardplant(en).

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Bossen en struwelen op heiden of graslanden; ook parken en tuinen.

Planten

Diverse loofbomen en struiken, waaronder walnoot. In Finland ook op ribes en lijsterbes.

Waardplant

Walnoot
Juglans

Ribes
Ribes

Lijsterbes
Sorbus

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

Alle soorten uit deze familie