okergele grasuil Apamea sublustris

Familie

uilen (NOCTUIDAE)

Zeldzaamheid

Vrij zeldzaam. Komt vooral voor in de duinen; daarbuiten af en toe een waarneming. RL: bedreigd.

Rode lijst

bedreigd

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Half mei-half augustus in één generatie. De vlinders vliegen vanaf de schemering en komen zowel op licht als op smeer.

Levenscyclus

Rups: augustus-april. De soort overwintert als rups in de grond bij de wortels; ook de verpopping vindt daar plaats.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Engelse naam

Reddish Light Arches

Duitse naam

Rötlichgelbe Grasbüscheleule

Franse naam

l'Abromiade ochracée

Synoniemen

Hadena sublustris, Parastichtis sublustris, Luperina sublustris

Meer

Toelichting Nederlandse naam

Alle grasuilen hebben een relatie met grassen.
De grondkleur van deze vlinder is okergeel.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Apamea: apamea is de naam van een stad in Klein-Azië waar Theodorus, een van de oude kerkvaders woonde; verder zonder enthomologische betekenis. Auteurs gebruikten wel vaker namen van steden in Klein-Azië en telkens met een kerkelijke achtergrond en zonder verdere enthomologische betekenis: Thyatira (Ochsenheimer) en nicaea (Prunner). Antiochus de Grote tekende in Apamea een vredesovereenkomst met de Romeinen (88 v.Ch) na de verloren slag bij Magnesia.
sublustris: sublustris is licht glimmend, wijzend op de tamelijk gladde structuur van de voorvleugel.

Auteursnaam en jaartal

(Esper, 1788)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 18-21 mm. Deze uil lijkt op de bleke grasworteluil (A. lithoxylaea), maar is kleiner en warmer geel van kleur. De bovenzijde van het borststuk is, evenals de duidelijk afgegrensde grote vlekken langs de achterrand van de voorvleugel, donkerbruin van kleur. Halverwege de voorvleugel loopt vanaf de voorrand een roodachtig bruine middenschaduw naar de binnenrand; deze eindigt meestal vrij scherp bij een donkere geknikte, soms enigszins verdikte lijn dicht bij de binnenrand.

Gelijkende soorten vlinder

De variabele grasuil (A. crenata) mist de roodachtig bruine middenschaduw en heeft duidelijk afgetekende uilvlekken. Zie ook de bleke grasworteluil (A. lithoxylaea).

Gelijkende soorten rups

Bleke grasworteluil (Apamea lithoxylaea), graswortelvlinder (Apamea monoglypha), moeras-grasuil (Lateroligia ophiogramma) en groene weide-uil (Calamia tridens).
N.B.: vergelijk behalve de uiterlijke kenmerken ook de tijd van het jaar waarin de rupsen voorkomen, het habitat en de waardplant(en).

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Graslanden en duinen.

Planten

Diverse grassen.

Waardplant

Zwenkgras
Festuca

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie uilen (NOCTUIDAE)

Alle soorten uit deze familie