okergele grasuil Apamea sublustris

Familie
uilen (NOCTUIDAE)
Onderfamilie
Hadeninae / Apamea sublustris
Groep
Nachtvlinder die nachtactief is
Hoe moeilijk te herkennen
(goed op gelijkende soorten letten)
Zeldzaamheid

Vrij zeldzaam. Komt vooral voor in de duinen; daarbuiten af en toe een waarneming. RL: bedreigd.

Rode lijst
bedreigd

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 18-21 mm. Deze uil lijkt op de bleke grasworteluil (A. lithoxylaea), maar is kleiner en warmer geel van kleur. De bovenzijde van het borststuk is, evenals de duidelijk afgegrensde grote vlekken langs de achterrand van de voorvleugel, donkerbruin van kleur. Halverwege de voorvleugel loopt vanaf de voorrand een roodachtig bruine middenschaduw naar de binnenrand; deze eindigt meestal vrij scherp bij een donkere geknikte, soms enigszins verdikte lijn dicht bij de binnenrand.

Gelijkende soorten vlinder

De variabele grasuil (A. crenata) mist de roodachtig bruine middenschaduw en heeft duidelijk afgetekende uilvlekken. Zie ook de bleke grasworteluil (A. lithoxylaea).

variabele grasuil
Apamea crenata
NOCTUIDAE: Hadeninae

bleke grasworteluil
Apamea lithoxylaea
NOCTUIDAE: Hadeninae

Gelijkende soorten rups

Bleke grasworteluil (Apamea lithoxylaea), graswortelvlinder (Apamea monoglypha), moeras-grasuil (Lateroligia ophiogramma) en groene weide-uil (Calamia tridens).
N.B.: vergelijk behalve de uiterlijke kenmerken ook de tijd van het jaar waarin de rupsen voorkomen, het habitat en de waardplant(en).

graswortelvlinder
Apamea monoglypha
NOCTUIDAE: Hadeninae

bleke grasworteluil
Apamea lithoxylaea
NOCTUIDAE: Hadeninae

moeras-grasuil
Lateroligia ophiogramma
NOCTUIDAE: Hadeninae

groene weide-uil
Calamia tridens
NOCTUIDAE: Hadeninae

Vliegtijd en gedrag

Half mei-half augustus in één generatie. De vlinders vliegen vanaf de schemering en komen zowel op licht als op smeer.

Levenscyclus

Rups: augustus-april. De soort overwintert als rups in de grond bij de wortels; ook de verpopping vindt daar plaats.

Waardplanten

Diverse grassen.

Habitat

Graslanden en duinen.

Zeldzaamheid

Vrij zeldzaam. Komt vooral voor in de duinen; daarbuiten af en toe een waarneming. RL: bedreigd.

België

Zeer zeldzaam. In Vlaanderen beperkt tot de duinen; lokaal vrij algemeen aan de Westkust. In Wallonië zeldzaam in Luxemburg en Namen.

Mondiaal

Alleen in Europa en in Noord- en Noordoost-Turkije. Naar het noorden tot Midden-Scandinavië, naar het zuiden tot Noord-Spanje en de Balkanlanden met uitzondering van Griekenland. In het oosten een grenslijn Pskow - Kaloega - de Krim.

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande grafieken tonen de verandering in de talrijkheid van de soort in de loop van de tijd. De eerste grafiek geeft het verloop over de hele periode waarvan we waarnemingen hebben. Omdat de oude gegevens vaak niet erg nauwkeurig zijn (geen aantallen) en incompleet (nadruk op zeldzame soorten) wordt hier de presentie afgebeeld. De tweede grafiek laat het verloop zien van de prestatie van de soort in de laatste dertig jaar. Wat presentie en prestatie precies zijn, en hoe ze worden berekend kunt u lezen op de pagina De berekeningen.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016
Engelse naam
Reddish Light Arches
Duitse naam
Rötlichgelbe Grasbüscheleule
Franse naam
l'Abromiade ochracée
Synoniemen
Hadena sublustris, Parastichtis sublustris, Luperina sublustris
Toelichting Nederlandse naam

Alle grasuilen hebben een relatie met grassen.
De grondkleur van deze vlinder is okergeel.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Apamea: apamea is de naam van een stad in Klein-Azië waar Theodorus, een van de oude kerkvaders woonde; verder zonder enthomologische betekenis. Auteurs gebruikten wel vaker namen van steden in Klein-Azië en telkens met een kerkelijke achtergrond en zonder verdere enthomologische betekenis: Thyatira (Ochsenheimer) en nicaea (Prunner). Antiochus de Grote tekende in Apamea een vredesovereenkomst met de Romeinen (88 v.Ch) na de verloren slag bij Magnesia.
sublustris: sublustris is licht glimmend, wijzend op de tamelijk gladde structuur van de voorvleugel.

Auteursnaam en jaartal
(Esper, 1788)

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie uilen (NOCTUIDAE)

smalvleugelrietboorder
Chilodes maritima

harige voorjaarsuil
Brachionycha nubeculosa

vroege eikenuil
Agrochola ruticilla

bonte grasuil
Cerapteryx graminis

vierkantvlekuil
Xestia xanthographa

maansikkeluil
Agrochola lunosa

alle soorten uit deze familie