stippelsnuituil Macrochilo cribrumalis

Familie
spinneruilen (EREBIDAE)
Onderfamilie
Herminiinae / Macrochilo cribrumalis
Groep
Nachtvlinder die nachtactief is
Hoe moeilijk te herkennen
(goed op gelijkende soorten letten)
Zeldzaamheid

Algemeen. Komt verspreid over het land voor. RL: niet bedreigd.

Rode lijst
niet bedreigd

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 13-14 mm. Deze snuituil is gemakkelijk van alle verwante soorten te onderscheiden door de witachtig en lichtbruin gekleurde voorvleugel, waarop twee rijen donkere stippen te zien zijn. Evenals de andere snuituilen heeft deze soort een opvallende 'snuit', gevormd door de lange palpen.

Gelijkende soorten rups

Maansnuituil (Zanclognatha lunalis), baardsnuituil (Pechipogo strigilata) en boogsnuituil (Herminia grisealis).
N.B.: vergelijk behalve de uiterlijke kenmerken ook de tijd van het jaar waarin de rupsen voorkomen, het habitat en de waardplant(en).

maansnuituil
Zanclognatha lunalis
EREBIDAE: Herminiinae

baardsnuituil
Pechipogo strigilata
EREBIDAE: Herminiinae

boogsnuituil
Herminia grisealis
EREBIDAE: Herminiinae

Vliegtijd en gedrag

Eind mei-eind augustus in één generatie. De vlinders beginnen vlak voor de schemering te vliegen en komen zowel op licht als op smeer. De vlinders zijn gemakkelijk op te jagen uit gras- en zeggevegetaties.

Levenscyclus

Rups: juli-mei. De soort overwintert als rups in graspollen en verpopt zich in een losse cocon in de strooisellaag.

Waardplanten

Diverse grasachtige planten, waaronder boszegge en gewone veldbies

Habitat

Moerassen, slootkanten en andere vochtige open plaatsen.

Zeldzaamheid

Algemeen. Komt verspreid over het land voor. RL: niet bedreigd.

België

Vrij algemeen en toegenomen in Vlaanderen. Wijdverbreid in alle provincies. In Wallonië zeer zeldzaam, met enkele recente waarnemingen in Henegouwen, Namen en Luxemburg.

Mondiaal

Van Zuidwest-Frankrijk via de zuidrand van de Alpen naar de Adriatische kust en verder tot in de Karpaten. Naar het noorden tot in Oost-Engeland, Noord-Duitsland, Denemarken en Zuid-Finland. Ook binnen dit areaal onrbreekt deze vochtminnende soort in grote gebieden.

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande grafieken tonen de verandering in de talrijkheid van de soort in de loop van de tijd. De eerste grafiek geeft het verloop over de hele periode waarvan we waarnemingen hebben. Omdat de oude gegevens vaak niet erg nauwkeurig zijn (geen aantallen) en incompleet (nadruk op zeldzame soorten) wordt hier de presentie afgebeeld. De tweede grafiek laat het verloop zien van de prestatie van de soort in de laatste dertig jaar. Wat presentie en prestatie precies zijn, en hoe ze worden berekend kunt u lezen op de pagina De berekeningen.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016
Engelse naam
Dotted Fan-foot
Duitse naam
Sumpfgras-Spannereule
Franse naam
l'Herminie ponctuée
Synoniemen
Herminia cribrumalis, Herminea cribrumalis, Zanclognatha cribrumalis, Myelois cribrumalis, Chytolita cribrumalis, Herminia cribralis
Toelichting Nederlandse naam

De snuituilen hebben opvallend naar voren uitstekende palpen (de snuit) op de kop van de vlinder.
Deze vlinder heeft enige rijtjes stippen op de voorvleugel en die, samen met de middenstip, zijn kenmerkend.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Macrochilo: makros is groot en kheilos is een lip, naar de lange, naar voren uitstekende labiale palpen.
cribrumalis: cribrum is een zeef, naar de vele stippen die samen de postmediane en de subterminale dwarslijnen vormen.

Auteursnaam en jaartal
(Hübner, 1793)

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie spinneruilen (EREBIDAE)

hopsnuituil
Hypena rostralis

plakker
Lymantria dispar

wikke-uil
Lygephila pastinum

roodbandbeer
Diacrisia sannio

grote beer
Arctia caja

boogsnuituil
Herminia grisealis

alle soorten uit deze familie