stippelsnuituil Macrochilo cribrumalis

Familie

spinneruilen (EREBIDAE)

Zeldzaamheid

Algemeen. Komt verspreid over het land voor. RL: niet bedreigd.

Rode lijst

niet bedreigd

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Eind mei-eind augustus in één generatie. De vlinders beginnen vlak voor de schemering te vliegen en komen zowel op licht als op smeer. De vlinders zijn gemakkelijk op te jagen uit gras- en zeggevegetaties.

Levenscyclus

Rups: juli-mei. De soort overwintert als rups in graspollen en verpopt zich in een losse cocon in de strooisellaag.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Engelse naam

Dotted Fan-foot

Duitse naam

Sumpfgras-Spannereule

Franse naam

l'Herminie ponctuée

Synoniemen

Herminia cribrumalis, Herminea cribrumalis, Zanclognatha cribrumalis, Myelois cribrumalis, Chytolita cribrumalis, Herminia cribralis

Meer

Toelichting Nederlandse naam

De snuituilen hebben opvallend naar voren uitstekende palpen (de snuit) op de kop van de vlinder.
Deze vlinder heeft enige rijtjes stippen op de voorvleugel en die, samen met de middenstip, zijn kenmerkend.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Macrochilo: makros is groot en kheilos is een lip, naar de lange, naar voren uitstekende labiale palpen.
cribrumalis: cribrum is een zeef, naar de vele stippen die samen de postmediane en de subterminale dwarslijnen vormen.

Auteursnaam en jaartal

(Hübner, 1793)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 13-14 mm. Deze snuituil is gemakkelijk van alle verwante soorten te onderscheiden door de witachtig en lichtbruin gekleurde voorvleugel, waarop twee rijen donkere stippen te zien zijn. Evenals de andere snuituilen heeft deze soort een opvallende 'snuit', gevormd door de lange palpen.

Gelijkende soorten rups

Maansnuituil (Zanclognatha lunalis), baardsnuituil (Pechipogo strigilata) en boogsnuituil (Herminia grisealis).
N.B.: vergelijk behalve de uiterlijke kenmerken ook de tijd van het jaar waarin de rupsen voorkomen, het habitat en de waardplant(en).

Gelijkende soorten rups

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Moerassen, slootkanten en andere vochtige open plaatsen.

Planten

Diverse grasachtige planten, waaronder boszegge en gewone veldbies

Waardplant

Zegge
Carex

Veldbies
Luzula

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie spinneruilen (EREBIDAE)

Alle soorten uit deze familie