meldevlinder Trachea atriplicis

Familie

uilen (NOCTUIDAE)

Zeldzaamheid

Zeer algemeen. Komt verspreid over vrijwel het hele land voor. RL: niet bedreigd.

Rode lijst

niet bedreigd

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Half mei-half oktober in twee generaties; de tweede generatie is meestal partieel. De vlinders komen op licht en op smeer.

Levenscyclus

Rups: juni-oktober. De soort overwintert als pop in de grond.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Engelse naam

Orache Moth

Duitse naam

Meldeneule

Franse naam

le Volant doré , la Noctuelle de l'arroche

Synoniemen

Hadena atriplicis

Meer

Toelichting Nederlandse naam

Meldevlinder is een al lang bestaande naam die al gebruikt wordt door Ter Haar in 'Onze vlinders' (begin vorige eeuw).
Melde is een van de waardplanten van deze soort.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Trachea: trakhus is ruw, naar het gepluimde abdomen.
atriplicis: Atriplex, atriplicis is het plantengeslacht melde, dat een van de voedselplanten van deze soort bevat. Linnaeus noemde deze plant al.

Auteursnaam en jaartal

(Linnaeus, 1758)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 20-22 mm. Deze fors gebouwde, bruinachtig grijze uil heeft op de voorvleugel een patroon van, soms bijna fluorescerende, mosgroene vlekken. Karakteristiek is de opvallende, schuine rozeachtig witte veeg in het middenveld. De ringvlek en de niervlek zijn gedeeltelijk wit omrand en ook de zigzaggende golflijn is wit.De achtervleugel is dofbruin en heeft een donker zoomveld.

Kenmerken rups

Tot 48 mm; lichaam variabel in kleur van purperachtig grijs tot grijsachtig groen of roodachtig bruin met witte vlekjes; over de rug een zwarte middenstreep en onder de spiracula een oranjegele lengteband, soms met zwartgezoomde bovenrand, boven het spiraculum op segment elf een opvallende, gele of rode vlek; kop roodachtig bruin.

Gelijkende soorten rups

Levervlek (Euplexia lucipara) en groente-uil (Lacanobia oleracea).

Gelijkende soorten rups

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Moerassen, vochtige weiden en wegbermen.

Planten

Diverse kruidachtige planten, waaronder melde, zuring, gewoon varkensgras en ganzenvoet.

Waardplant

Melde
Atriplex

Ganzenvoet
Chenopodium

Varkensgras
Polygonum

Zuring
Rumex

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie uilen (NOCTUIDAE)

Alle soorten uit deze familie