Projecten

De Vlinderstichting is een projectenorganisatie. Ieder project komt ten goede aan de bescherming van vlinders. Wij zijn ervan overtuigd dat een actieve aanpak de vlinders in een opwaartse spiraal zal brengen. Door niet alleen te reageren op vragen, maar actief mensen en organisaties te benaderen. Door oog te hebben voor vlinders en de gemeente of natuurbeheerder een pluim te geven voor wat ze bereiken. Meer aandacht geeft meer draagvlak wat wij om kunnen zetten in meer donaties en meer projectfinancieringen. Het uiteindelijke doel: meer vlinders dan nu, zowel in natuurgebieden als bij iedereen in de tuin.

Nationale NachtvlinderNacht

Wist je dat er in Nederland honderden soorten nachtvlinders voorkomen? Tijdens de Nationale NachtvlinderNacht van De Vlinderstichting kun je overal in Nederland kennismaken met deze verborgen wereld.

Lees verder

Biodiversiteit bij Philips (Afgerond)

Biodiversiteit wordt een steeds belangrijker thema voor bedrijven. Philips Consumer Lifestyle en De Vlinderstichting werken samen aan biodiversiteitverhogende maatregelen.

Lees verder

Agrarisch meetnet libellen

Natuurvriendelijk slootbeheer (zoals gefaseerd schonen zodat niet alle slootvegetatie ineens wordt verwijderd) is essentieel voor libellen. De Vlinderstichting startte een Boeren-Sloot-Telling om de vinger aan de pols te houden.

Lees verder

Infranatuur

Rond infrastructurele werken is veel meer biodiversiteit realiseerbaar. Langs wegen en spoorwegen, onder hoogspanningmasten en bij watergangen en dijken liggen veel terreinen die ecologisch veel potentie hebben. 

Lees verder

Nieuwe Stedelijke Natuur

Dit project gaat over het inrichten van 1000 hectare stedelijke natuur op een duurzame en verantwoorde manier.

Lees verder

Klimaatbestendig heidebeheer (Afgerond)

Klimaatextremen worden steeds duidelijker zichtbaar. Bijvoorbeeld extreme regenval of uitzonderlijke droogte. Het bedreigde gentiaanblauwtje heeft daar steeds meer last van, maar met gerichte maatregelen kunnen de efffecten beter worden opgevangen.

Lees verder

Tien voor 12! (Afgerond)

Vlinders zijn al jaren de sterkst bedreigde diergroep van ons land. Ondanks de inspanningen die De Vlinderstichting al meer dan vijfentwintig jaar levert, staan veel dagvlindersoorten op het punt uit ons land te verdwijnen.

Lees verder

Meetnet nachtvlinders

Gaat de nachtvlinderstand in ons land vooruit of achteruit? Om dit soort vragen te kunnen beantwoorden, verzamelt De Vlinderstichting samen met vele vrijwilligers actuele informatie over de veranderingen in de nachtvlinderstand in Nederland.

Lees verder

Bosbeheer en vlinders

Bij vlinders wordt vaak niet direct aan bosrijke omgevingen gedacht. Toch beschikken we in Nederland over verschillende mooie bossen die veel bijzondere fauna bevaten, inclusief vlinders. Om deze niet te verliezen en te herstellen is onderzoek nodig.

Lees verder

Klimaatverandering

Klimaatverandering is een omvattend thema waarbinnen verschillende projecten aandacht aan wordt besteed. Met monitoring en onderzoek zijn we meer te weten gekomen over de gevolgen en proberen we er alles aan te doen negatieve effecten te verminderen.

Lees verder

Koolwitjes in de klas

Echte koolwitjes in de klas? Dat kan met het kweekpakket van De Vlinderstichting. Leuk om te doen en onvergetelijk voor de kinderen! Geschikt voor basisscholen, BSO's en NME's.

Lees verder

Wat wij doen