Projecten

De Vlinderstichting is een projectenorganisatie. Ieder project komt ten goede aan de bescherming van vlinders. Wij zijn ervan overtuigd dat een actieve aanpak de vlinders in een opwaartse spiraal zal brengen. Door niet alleen te reageren op vragen, maar actief mensen te benaderen. Door oog te hebben voor vlinders en de gemeente of natuurbeheerder een pluim te geven voor wat ze bereiken. Meer aandacht geeft meer draagvlak wat wij om kunnen zetten in meer donaties en meer projectfinancieringen. Het uiteindelijke doel: meer vlinders dan nu, zowel in natuurgebieden als bij iedereen in de tuin.

Vluchtelingen voor vlinders

Op initiatief van De Vlinderstichting zijn er verschillende activiteiten geweest waarbij vluchtelingen een handje konden helpen in de natuur. De Vlinderstichting hoopt dat het initiatief meer mensen inspireert om op deze manier aan de slag te gaan.

Lees verder

De Levende Tuin

De campagne De Levende Tuin; de paraplu waaronder brancheorganisaties, tuincentra en hoveniers succesvol samenwerken met overheden en natuur- en milieuorganisaties. Het gezamenlijke doel: particulieren ertoe bewegen hun tuin groener in te richten.

Lees verder

Groene tafel 'Natuur en sport'

Sport en natuur hebben beide een directe invloed op onze gezondheid. De Vlinderstichting organiseert 'groene tafels' om natuur en sport te verbinden.

Lees verder

Sinusbeheer: meanderend maaien voor biodiversiteit

Sinusbeheer is een innovatieve maaimethode die optimaal rekening houdt met biodiversiteit voor onder meer vlinders, bijen en planten.

Lees verder

SNL-monitoring met vrijwilligers

In het kader van het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) is het noodzakelijk in natuurgebieden een ecologische monitoring uit te voeren. Dankzij vrijwilligers zijn dagvlinders en sprinkhanen geïnventariseerd op de Edese Heide.

Lees verder

Tuinvlindertelling

Om erachter te komen hoe het met de vlinders in de tuin gaat, organiseert De Vlinderstichting ieder jaar de tuinvlindertelling.

Lees verder

Effecten van schapenbegrazing op de bruine eikenpage

De bruine eikenpage staat als bedreigd op de Rode Lijst. Voor het behoud van de soort is het noodzakelijk dat het bosbeheer kleinschaliger wordt uitgevoerd. Zonder maatregelen zal de bruine eikenpage waarschijnlijk steeds zeldzamer worden.

Lees verder

Voorkom problemen met jakobskruiskruid

Jakobskruiskruid is een giftige plant. Maar voor heel veel insecten is het een belangrijke voedselbron. Op welke manier kunnen we de plant behouden en toch problemen voorkomen? Zes vragen en zes antwoorden.

Lees verder

Nationale NachtvlinderNacht

Wist je dat er in Nederland honderden soorten nachtvlinders voorkomen? Tijdens de Nationale NachtvlinderNacht van De Vlinderstichting kun je overal in Nederland kennismaken met deze verborgen wereld.

Lees verder

Biodiversiteit bij Philips

Biodiversiteit wordt een steeds belangrijker thema voor bedrijven. Philips Consumer Lifestyle en De Vlinderstichting werken samen aan biodiversiteitverhogende maatregelen.

Lees verder

Agrarisch meetnet libellen

Natuurvriendelijk slootbeheer (zoals gefaseerd schonen zodat niet alle slootvegetatie ineens wordt verwijderd) is essentieel voor libellen. De Vlinderstichting startte een Boeren-Sloot-Telling om de vinger aan de pols te houden.

Lees verder

Bescherming veenbesblauwtje

Het uiterst zeldzame veenbesblauwtje leeft alleen in Noord-Nederland. Het is dringend gewenst dat het bestaande leefgebied wordt beschermd en vergroot.

Lees verder

Infranatuur

Rond infrastructurele werken is veel meer biodiversiteit realiseerbaar. Langs wegen en spoorwegen, onder hoogspanningmasten en bij watergangen en dijken liggen veel terreinen die ecologisch veel potentie hebben. 

Lees verder

Nieuwe Stedelijke Natuur

Dit project gaat over het inrichten van 1000 hectare stedelijke natuur op een duurzame en verantwoorde manier.

Lees verder

Klimaatbestendig heidebeheer

Klimaatextremen worden steeds duidelijker zichtbaar. Bijvoorbeeld extreme regenval of uitzonderlijke droogte. Het bedreigde gentiaanblauwtje heeft daar steeds meer last van, maar met gerichte maatregelen kunnen de efffecten beter worden opgevangen.

Lees verder

Functioneel Beheer NDFF

De Vlinderstichting slaat alle gegevens over de verspreiding van vlinders en libellen op in de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF), en werkt ook aan het beheer ervan.

Lees verder

Hakhout voor vlinders

Rond het jaar 1900 was hakhout het belangrijkste bostype in Nederland. Het is een belangrijk leefgebied voor veel vlinders, en daarom werkt De Vlinderstichting aan behoud van deze prachtige bossen.

Lees verder

Tien voor 12!

Vlinders zijn al jaren de sterkst bedreigde diergroep van ons land. Ondanks de inspanningen die De Vlinderstichting al meer dan vijfentwintig jaar levert, staan veel dagvlindersoorten op het punt uit ons land te verdwijnen.

Lees verder

Koolwitjes in de klas

Echte koolwitjes in de klas? Dat kan met het kweekpakket van De Vlinderstichting. Leuk om te doen en onvergetelijk voor de kinderen! Geschikt voor basisscholen, BSO's en NME's.

Lees verder

Wat wij doen