Gevorderden

Verdieping met de cursus Kleurkeur voor gevorderden

Deze cursus van één dag is aanvullend op de cursus Kleurkeur - basis. Na succesvolle examinering ontvangt u een certificaat met een geldigheid van vijf jaar. 

Voor wie?

Voor leidinggevenden, ecologen en opdrachtgevers is er de aanvullende en verdiepende cursus Kleurkeur - gevorderde. Let op: voor deze cursus is een geldig certificaat Kleurkeur - Basis verplicht.

Wat leer je tijdens deze curus?

  • Verschillende bermsituaties inschatten
  • Inschatten welk beheer ingezet kan worden
  • Inzicht in ecologische monitoring
  • Resultaten doorvertalen naar de beheerpraktijk.

Wat zijn de kosten?

De kosten van de Cursus Gevorderden zijn €295,- (excl. BTW). Na het invullen van onderstaand formulier kunt u direct verder naar de betaling.

Deelnamevoorwaarden

Wij vragen u bij opgave voor de cursus de deelnamevoorwaarden te lezen en ermee akkoord te gaan.

Zodra het maximum aantal deelnemers is bereikt werken wij met een wachtlijst.

Aanmelden Kleurkeur Gevorderden

Op dit moment zijn wij nieuwe cursusdata aan het plannen voor 2022. Deze zullen medio december hier bekend gemaakt worden.

Mijn gegevens

Deelnamevoorwaarden

De deelnamevoorwaarden kunt u hierboven vinden onder het kopje Deelnamevoorwaarden.

Registratienummer Kleurkeur basis

Voer hier uw registratienummer in die u verkregen heeft met het behalen van de cursus Kleurkeur basis. Deze kunt u vinden op uw pas of certificaat. Heeft u uw pas of certificaat nog niet ontvangen of moet u de basiscursus nog volgen? Vul dan de datum in waarop u de cursus Kleurkeur basis heeft gevolgd of gaat volgen. Let op: U kunt alleen deelnemen aan de gevorderden cursus als u eerst de basis cursus met succes heeft afgerond.

Het nummer bestaat altijd uit twee letters en 6 cijfers.

Vul in als dag-maand-jaar ( bijv. 7 april 2021)

Datum

Exacte tijden ontvangt na uw aanmelding

Lunch

Eventuele bijzonderheden voor de lunch (zoals allergieën)

Adresgegevens

Uw adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het diploma en worden vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld!