Gevorderden

Verdieping met de cursus Kleurkeur voor gevorderden

Deze cursus van een dag kunt u volgen nadat u de Basis cursus heeft gevolgd. U ontvangt tijdens deze cursus aanvullend cursusmateriaal. Ook deze cursus wordt afgesloten met een examen en ook hiervoor ontvangt u na het met goed gevolg afleggen daarvan een certificaat met een geldigheid van 5 jaar.

Voor wie?

Deze cursus is voor leidinggevenden, ecologen en opdrachtgevers. Let op: voor deze cursus is een geldig certificaat Kleurkeur - Basis verplicht.

Wat leer je tijdens deze curus?

  • Verschillende bermsituaties inschatten
  • Inschatten welk beheer ingezet kan worden
  • Inzicht in ecologische monitoring
  • Resultaten doorvertalen naar de beheerpraktijk
  • Draagvlak bij opdrachtgever en opdrachtnemer
  • Kleurkeur in de aanbesteding.

Wat zijn de kosten?

De kosten van de Cursus Gevorderden zijn €310,- (excl. BTW). Na het invullen van onderstaand formulier kunt u direct verder naar de betaling.

Deelnamevoorwaarden

Wij vragen u bij opgave voor de cursus de deelnamevoorwaarden te lezen en ermee akkoord te gaan.

Zodra het maximum aantal deelnemers is bereikt werken wij met een wachtlijst.

Data

De huidige data zijn:

14 september 2022 te Utrecht (De Hofclub) - Aanmeldingen gesloten

18 oktober 2022 te Den Bosch (073 Meeting Company)

11 november 2022 te Zwolle (Lumen Hotel & Events)

Binnenkort zullen er meer data gepland worden.

Aanmelden Kleurkeur Gevorderden

Mijn gegevens

Deelnamevoorwaarden

De deelnamevoorwaarden kunt u hierboven vinden onder het kopje Deelnamevoorwaarden.

Registratienummer Kleurkeur basis

Voer hier uw registratienummer in die u verkregen heeft met het behalen van de cursus Kleurkeur basis. Deze kunt u vinden op uw pas of certificaat. Heeft u uw pas of certificaat nog niet ontvangen of moet u de basiscursus nog volgen? Vul dan de datum in waarop u de cursus Kleurkeur basis heeft gevolgd of gaat volgen. Let op: U kunt alleen deelnemen aan de gevorderden cursus als u eerst de basis cursus met succes heeft afgerond.

Het nummer bestaat altijd uit twee letters en 6 cijfers.

Vul in als dag-maand-jaar ( bijv. 7 april 2021)

Datum

Exacte tijden ontvangt u na uw aanmelding

Lunch

Eventuele bijzonderheden voor de lunch (zoals allergieën)

Adresgegevens

Uw adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van het diploma en worden vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld!