Gevorderden

Verdieping met de cursus Kleurkeur voor gevorderden

Deze cursus van een dag kunt u volgen nadat u de Basis cursus heeft gevolgd. U ontvangt tijdens deze cursus aanvullend cursusmateriaal. Ook deze cursus wordt afgesloten met een examen en ook hiervoor ontvangt u na het met goed gevolg afleggen daarvan een certificaat met een geldigheid van 5 jaar.

Voor wie?

Deze cursus is voor leidinggevenden, ecologen en opdrachtgevers. Let op: voor deze cursus is een geldig certificaat Kleurkeur - Basis verplicht.

Wat leer je tijdens deze curus?

  • Verschillende bermsituaties inschatten
  • Inschatten welk beheer ingezet kan worden
  • Inzicht in ecologische monitoring
  • Resultaten doorvertalen naar de beheerpraktijk
  • Draagvlak bij opdrachtgever en opdrachtnemer
  • Kleurkeur in de aanbesteding.

Wat zijn de kosten?

De kosten van de Cursus Gevorderden zijn €310,- (excl. BTW). Na het invullen van onderstaand formulier kunt u direct verder naar de betaling.

Deelnamevoorwaarden

Wij vragen u bij opgave voor de cursus de deelnamevoorwaarden te lezen en ermee akkoord te gaan.

Zodra het maximum aantal deelnemers is bereikt werken wij met een wachtlijst.

Aanmelden Kleurkeur Gevorderden

Op dit moment zitten alle nog geplande gevorderdencursussen vol. Een planning van de nieuwe cursussen wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt. Houd de website en/of de Kleurkeur nieuwsbrief in de gaten.