meldevlinder Trachea atriplicis

Familie
uilen (NOCTUIDAE)
Onderfamilie
Hadeninae / Trachea atriplicis
Groep
Nachtvlinder die nachtactief is
Hoe moeilijk te herkennen
(goed tot redelijk goed te determineren)
Zeldzaamheid

Zeer algemeen. Komt verspreid over vrijwel het hele land voor. RL: niet bedreigd.

Rode lijst
niet bedreigd

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 20-22 mm. Deze fors gebouwde, bruinachtig grijze uil heeft op de voorvleugel een patroon van, soms bijna fluorescerende, mosgroene vlekken. Karakteristiek is de opvallende, schuine rozeachtig witte veeg in het middenveld. De ringvlek en de niervlek zijn gedeeltelijk wit omrand en ook de zigzaggende golflijn is wit.De achtervleugel is dofbruin en heeft een donker zoomveld.

Kenmerken rups

Tot 48 mm; lichaam variabel in kleur van purperachtig grijs tot grijsachtig groen of roodachtig bruin met witte vlekjes; over de rug een zwarte middenstreep en onder de spiracula een oranjegele lengteband, soms met zwartgezoomde bovenrand, boven het spiraculum op segment elf een opvallende, gele of rode vlek; kop roodachtig bruin.

Gelijkende soorten rups

Levervlek (Euplexia lucipara) en groente-uil (Lacanobia oleracea).

levervlek
Euplexia lucipara
NOCTUIDAE: Hadeninae

groente-uil
Lacanobia oleracea
NOCTUIDAE: Hadeninae

Vliegtijd en gedrag

Half mei-half oktober in twee generaties; de tweede generatie is meestal partieel. De vlinders komen op licht en op smeer.

Levenscyclus

Rups: juni-oktober. De soort overwintert als pop in de grond.

Waardplanten

Diverse kruidachtige planten, waaronder melde, zuring, gewoon varkensgras en ganzenvoet.

Habitat

Moerassen, vochtige weiden en wegbermen.

Zeldzaamheid

Zeer algemeen. Komt verspreid over vrijwel het hele land voor. RL: niet bedreigd.

België

Vrij algemeen in het hele land, maar doorgaans waargenomen in lage aantallen.

Mondiaal

Bijna in heel Europa; naar het noorden tot Midden-Scandinavië waar de grens variabel is (Kaisila, 1962). In Engeland uitgestorven sinds 1915. Verder Klein-Azië, de Kaukasus, heel Midden-Azië tot de Grote Oceaan (Amoer-Oessoeri-gebied, Koerilen, Korea, Japan), in China zuidelijk tot Hunan.

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande grafieken tonen de verandering in de talrijkheid van de soort in de loop van de tijd. De eerste grafiek geeft het verloop over de hele periode waarvan we waarnemingen hebben. Omdat de oude gegevens vaak niet erg nauwkeurig zijn (geen aantallen) en incompleet (nadruk op zeldzame soorten) wordt hier de presentie afgebeeld. De tweede grafiek laat het verloop zien van de prestatie van de soort in de laatste dertig jaar. Wat presentie en prestatie precies zijn, en hoe ze worden berekend kunt u lezen op de pagina De berekeningen.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016
Engelse naam
Orache Moth
Duitse naam
Meldeneule
Franse naam
le Volant doré , la Noctuelle de l'arroche
Synoniemen
Hadena atriplicis
Toelichting Nederlandse naam

Meldevlinder is een al lang bestaande naam die al gebruikt wordt door Ter Haar in 'Onze vlinders' (begin vorige eeuw).
Melde is een van de waardplanten van deze soort.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Trachea: trakhus is ruw, naar het gepluimde abdomen.
atriplicis: Atriplex, atriplicis is het plantengeslacht melde, dat een van de voedselplanten van deze soort bevat. Linnaeus noemde deze plant al.

Auteursnaam en jaartal
(Linnaeus, 1758)

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie uilen (NOCTUIDAE)

nunvlinder
Orthosia gothica

iepenuil
Cosmia diffinis

zwartstreepuil
Hyppa rectilinea

zwartvlakworteluil
Euxoa obelisca

grauwe grasuil
Apamea remissa

eikenvoorjaarsuil
Orthosia miniosa

alle soorten uit deze familie