ruituil Xestia stigmatica

Familie

uilen (NOCTUIDAE)

Zeldzaamheid

Zeer zeldzaam. Deze soort is slechts tweemaal waargenomen in de Deurnse Peel: in 2001 en in 2007.

Rode lijst

nieuwkomer

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Juli-augustus in één generatie. De vlinders bezoeken ´s nachts bloemen van onder andere wilgenroosje, valse salie en kruiskruid en komen goed op smeer. De vlinders komen vaak pas later in de avond op licht.

Levenscyclus

Rups: september-mei. De soort overwintert als jonge rups. Na de overwintering foerageert de rups tot ongeveer half april, maakt daarna een cocon in de grond en verpopt zich enkele weken later.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Engelse naam

Square-spotted Clay

Duitse naam

Rhombus-Bodeneule

Meer

Toelichting Nederlandse naam

ruituil

Meer over Nederlandse namen

Auteursnaam en jaartal

(Hübner 1813)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 17-20 mm. Goed te onderscheiden van de andere Xestia-soorten door de brede grijsachtig donkerbruine, soms paars getinte voorvleugel met de onregelmatige brede donkere band tussen de golflijn en de buitenste dwarslijn.

Gelijkende soorten vlinder

De moerasbreedvleugeluil (Diarsia dahlii) en de bruine breedvleugeluil (Diarsia brunnea) zijn meer paars- of roodachtig van kleur, hebben een meer gebogen voorrand en vaak een opvallende niervlek en missen de brede donkere band. Ook de trapeziumuil (X. ditrapezium) mist de brede donkere band tussen de golflijn en de buitenste dwarslijn. Zie ook de driehoekuil (X. triangulum).

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016

Habitat

Vooral kruidenrijke zones langs bosranden en open plekken in het bos.

Planten

Diverse kruidachtige planten en grassen; na de overwintering ook houtige planten.

Waardplant

Berk
Betula

Braam
Rubus

Wilg
Salix

Bosbes
Vaccinium

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie uilen (NOCTUIDAE)

Alle soorten uit deze familie