spaansgroene zomervlinder Jodis putata

De spaansgroene zomervlinder is een zeldzame soort van bossen met een ondergroei van bosbes.
Familie
spanners (GEOMETRIDAE)
Onderfamilie
Geometrinae / Jodis putata
Groep
Nachtvlinder die zowel dagactief als nachtactief is
Hoe moeilijk te herkennen
(moeilijk tot zeer moeilijk te determineren)
Zeldzaamheid

Vrij zeldzaam. Komt lokaal voor op de zandgronden in het binnenland; ook vastgesteld op Terschelling. Op sommige vliegplaatsen is de soort vrij algemeen. RL: kwetsbaar.

Rode lijst
kwetsbaar

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken

Kenmerk: Voorvleugellengte: 10-12 mm. De vleugels van verse exemplaren zijn fris groen. De groene kleur vervaagt echter snel en wordt dan geelachtig vaalwit. De enigszins gebogen dwarslijnen zijn scherp getand en grillig.

Gelijkende soorten vlinder

Zie de melkwitte zomervlinder (J. lactearia) en de smaragdgroene zomervlinder (Chlorissa viridata).

Klik hier voor gedetailleerde verschillen met illustraties tussen de beide Jodis-soorten.

Gelijkende soorten vlinder

smaragdgroene zomervlinder
Chlorissa viridata

melkwitte zomervlinder
Jodis lactearia

Gelijkende soorten rups

Smaragdgroene zomervlinder (Chlorissa viridata), geblokte zomervlinder (Thalera fimbrialis), melkwitte zomervlinder (Jodis lactearia), tere zomervlinder (Hemistola chrysoprasaria) en kleine zomervlinder (Hemithea aestivaria).
N.B.: vergelijk behalve de uiterlijke kenmerken ook de tijd van het jaar waarin de rupsen voorkomen, het habitat en de waardplant(en).

kleine zomervlinder
Hemithea aestivaria

geblokte zomervlinder
Thalera fimbrialis

smaragdgroene zomervlinder
Chlorissa viridata

melkwitte zomervlinder
Jodis lactearia

tere zomervlinder
Hemistola chrysoprasaria

Levenscyclus

Rups: juni-oktober. De rups verpopt zich in een licht spinsel tegen takjes van de waardplant. De soort overwintert als pop.

Waardplanten

Bosbes; mogelijk ook els, berk en eik.

Habitat

Habitat: Bossen met ondergroei van bosbes.

Vliegtijd en gedrag

Eind april-half juli in één generatie; soms een partiële tweede generatie in juli-augustus. De vlinders vliegen overdag bij zonnig weer boven de waardplant en kunnen drinkend op vochtige bodem worden waargenomen.

België

Zeldzaam in de Antwerpse en Limburgse Kempen, maar lokaal algemeen. Daarbuiten nagenoeg ontbrekend in Vlaanderen. In Wallonië vrij zeldzaam, maar wijdverbreid in de Ardennen; eveneens lokaal algemeen.

Mondiaal

Europa en Azië tot Japan. Grote hiaten in het areaal zoals b.v. niet op het Iberisch Schiereiland, niet op de Britse eilanden en niet op de Balkan. In het noorden tot boven de poolcirkel.

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande grafieken tonen de verandering in de talrijkheid van de soort in de loop van de tijd. De eerste grafiek geeft het verloop over de hele periode waarvan we waarnemingen hebben. Omdat de oude gegevens vaak niet erg nauwkeurig zijn (geen aantallen) en incompleet (nadruk op zeldzame soorten) wordt hier de presentie afgebeeld. De tweede grafiek laat het verloop zien van de prestatie van de soort in de laatste dertig jaar. Wat presentie en prestatie precies zijn, en hoe ze worden berekend kunt u lezen op de pagina De berekeningen.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in het waarnemingbestand Noctua. Hoe die berekeningen worden uitgevoerd staat te lezen op de pagina De berekeningen.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016
Zeldzaamheid
Duitse naam
Heidelbeer-Grünspanner
Franse naam
la Phalène perlée
Synoniemen
Thalera putata, Nemoria putata, Hemithea putataria
Toelichting Nederlandse naam

De zomervlinders vliegen in de zomermaanden. De bijzondere vleugelkleur van deze spaansgroene zomervlinder (alleen bij verse exemplaren) is kenmerkend.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Jodis: iodes = als roest. Dit wijst op de snelle achteruitgang van de groene kleur. 'Verzamel geen schatten op aarde die door gedierte en roest worden verteerd'. (Mattheus 6: 19).

Auteursnaam en jaartal
(Linnaeus, 1758)

Nieuws

Geen resultaten.

Tijdschriften

Geen resultaten.

Projecten

Geen resultaten.

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

springzaadspanner
Ecliptopera capitata

malvabandspanner
Larentia clavaria

nekspindertje
Cyclophora annularia

grasklokjesdwergspanner
Eupithecia impurata

roodbruine walstrospanner
Catarhoe rubidata

witbandspanner
Spargania luctuata

alle soorten uit deze familie