gelijnde silene-uil Sideridis reticulata

Familie
uilen (NOCTUIDAE)
Onderfamilie
Hadeninae / Sideridis reticulata
Groep
Nachtvlinder die nachtactief is
Hoe moeilijk te herkennen
(goed tot redelijk goed te determineren)
Zeldzaamheid

Vrij zeldzaam. Komt vooral voor in de duinen en verspreid en lokaal op de zandgronden in het binnenland; elders af en toe een waarneming. RL: bedreigd.

Rode lijst
bedreigd

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 17-19 mm. Goed te herkennen aan het netwerk van oplichtende witachtige aders en de lichte, sterk van elkaar af gebogen dwarslijnen. De kleur van de voorvleugel is doorgaans lichtbruin met een paarsachtige glans; soms donkerder grijsachtig bruin.

Gelijkende soorten vlinder

Zie de splinterstreep (Naenia typica), de gevlekte pijluil (Pachetra sagittigera) en de gelijnde grasuil (Tholera decimalis).

gelijnde grasuil
Tholera decimalis
NOCTUIDAE: Hadeninae

gevlekte pijluil
Pachetra sagittigera
NOCTUIDAE: Hadeninae

splinterstreep
Naenia typica
NOCTUIDAE: Hadeninae

Vliegtijd en gedrag

Begin mei-half augustus in één generatie. De vlinders komen zowel op licht als op smeer en bezoeken bloemen van onder andere spoorbloem, slangenkruid, valse salie en silene.

Levenscyclus

Rups: juni-september. De rups foerageert ´s nachts op de onrijpe zaaddozen van de waardplant en verbergt zich overdag in of dicht bij de grond. De soort overwintert als pop in een holletje in de grond.

Waardplanten

Vooral zeepkruid; ook blaassilene en gewoon varkensgras.

Habitat

Vooral duinen, graslanden, steengroeven en spoordijken; ook tuinen.

Zeldzaamheid

Vrij zeldzaam. Komt vooral voor in de duinen en verspreid en lokaal op de zandgronden in het binnenland; elders af en toe een waarneming. RL: bedreigd.

België

Zeer zeldzaam en achteruitgegaan. Vroeger bekend uit alle Belgische provincies behalve West-Vlaanderen; recent enkel gezien in Antwerpen, Luik en Namen.

Mondiaal

Het Iberisch schiereiland, noord- en oostwaarts via heel Europa en de gematigde zone tot Oost-Azië. In het zuiden het Middellandse Zeegebied en Voor-Azië, in het noorden Scandinavië zuidelijk van de poolcirkel.

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande grafieken tonen de verandering in de talrijkheid van de soort in de loop van de tijd. De eerste grafiek geeft het verloop over de hele periode waarvan we waarnemingen hebben. Omdat de oude gegevens vaak niet erg nauwkeurig zijn (geen aantallen) en incompleet (nadruk op zeldzame soorten) wordt hier de presentie afgebeeld. De tweede grafiek laat het verloop zien van de prestatie van de soort in de laatste dertig jaar. Wat presentie en prestatie precies zijn, en hoe ze worden berekend kunt u lezen op de pagina De berekeningen.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016
Engelse naam
Bordered Gothic
Duitse naam
Netzeule
Franse naam
la Sinuée , la Noctuelle du cucubale
Synoniemen
Heliophobus reticulata, Mamestra reticulata, Heliophobus saponariae, Hadena saponariae
Toelichting Nederlandse naam

Meerdere leden van de anjerfamilie zijn waardplant voor deze uil.
Het opmerkelijke netwerk van witte lijnen op de donkere voorvleugel is de achtergrond van het toevoegsel gelijnde.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Sideridis: sideros is ijzeren en eidos is (verschijnings-)vorm, naar de roestbruine kleur van de soorten die toen deel uitmaakten van dit genus. Albicolon hoorde daar toen nog niet bij. De naam is een vrije Griekse vertaling van ferruginea, een junior-synoniem van A. circellaris, een van de soorten die Hübner wel in dit genus onder bracht.
reticulata: reticulatus is als een net, verwijzend naar het netachtige patroon dat ontstaat doordat bleke aders de dwarslijnen kruisen.

Auteursnaam en jaartal
(Goeze, 1781)

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie uilen (NOCTUIDAE)

zwartpuntvolgeling
Noctua orbona

brildrager
Egira conspicillaris

tweekleurige heremietuil
Ipimorpha subtusa

komma-uil
Leucania comma

huismoeder
Noctua pronuba

schaaruil
Hada plebeja

alle soorten uit deze familie