Nieuwsbericht

Nachtvlinderdrukte in het agrarisch gebied

dinsdag 14 september 2021

De gierzwaluwen zijn vertrokken naar Afrika en het najaar begint in te vallen. Tegelijkertijd nemen de aantallen nachtvlinders af, maar niet in het agrarisch gebied. Daar is nu juist de piek aan de gang en vangen 69 agrariërs binnen het BIMAG-project volle bakken met hun LedEmmers! Dat levert enthousiaste reacties op.

Soms zitten er tientallen nachtvlinders in de emmer, wachtend om op naam gebracht te worden. (Bron: Wim Stegeman) Soms zitten er tientallen nachtvlinders in de emmer, wachtend om op naam gebracht te worden. (Bron: Wim Stegeman)

Sinds de nazomer van 2019 tellen agrariërs vrijwillig vlinders op hun erf onder de naam Boeren InsectenMonitoring Agrarisch gebied, oftewel BIMAG, een samenwerking tussen de LTO-Noord, BoerenNatuur en De Vlinderstichting. In het eerste jaar werd er gekeken of agrariërs het leuk vonden om zelf de vlinders te tellen en het antwoord bleek een overduidelijk ja! Ondertussen hebben er al 85 boeren aan het project meegedaan, waarvan een groot deel al alle drie de jaren telt. Er is veel animo om mee te doen. Dit jaar waren er zelfs zoveel aanmeldingen dat we niet iedereen mee konden laten doen. De deelnemers zitten verspreid door het land en hebben verschillende bedrijfsvoeringen: van akkerbouwers tot fruittelers en van biologische tot reguliere bedrijven.

Verschillende locaties

Bijna alle deelnemers tellen op drie verschillende plekken nachtvlinders met een LedEmmer. Eén op het erf, één in een regulier beheerd stuk en één bij een bepaalde natuurmaatregel zoals een akkerrand of kruidenrijk grasland. Door de emmers gedurende dezelfde nacht te plaatsen, worden de verschillen tussen deze plekken direct zichtbaar. De nachtvlinders weten de plaatsen waar de natuur de ruimte krijgt snel te vinden, want daar worden de meeste nachtvlinders waargenomen.

Gevonden soorten

Het is een geweldige verrassing als je een prachtpurperuiltje in de emmer vindt. (Bron: Harm van Hoeve) Het is een geweldige verrassing als je een prachtpurperuiltje in de emmer vindt. (Bron: Harm van Hoeve)

Gedurende de drie jaar dat het project nu loopt, zijn al meer dan 18.000 nachtvlinders gevangen verspreid over 363 van de 850 in Nederland voorkomende soorten. In 2021 zijn dat tot nu toe 284 soorten, maar het jaar is nog niet voorbij. Momenteel zitten we namelijk in de piek van soorten die voornamelijk in het agrarisch gebied worden gevangen. Dit zijn veelal soorten die aan grassen en kruiden zijn gebonden, en pas laat in het jaar hun piek hebben. Veel vlinders spelen een belangrijke rol bij de bestuiving van planten, maar dienen ook als voedsel voor bijvoorbeeld vogels.

Top vijf

De top vijf aan soorten die dit jaar zijn gevangen zijn de gewone grasuil, gewone breedvleugeluil, huismoeder, halmrupsvlinder/weidehalmuiltje en de zwarte-c-uil. Al deze soorten worden nu nog steeds volop gevangen. Tussen al die soorten zitten ook enkele pareltjes zoals grote- en kleine beren, prachtpurperuiltjes en goudgele boorders, wat het natuurlijk extra leuk maakt. Het project loopt in ieder geval nog tot eind 2022, maar daarna hopen we natuurlijk vol positieve energie door te gaan.

BIMAG is een samenwerkingsproject van LTO-Noord, BoerenNatuur en De Vlinderstichting en is mede mogelijk door steun van het ministerie van LNV.

2021 agrarisch JeroenVanderBrugge JurrienVanDeijk Nachtvlinders Natuurbericht