bonte marmeruil Deltote deceptoria

Familie

uilen (NOCTUIDAE)

Zeldzaamheid

Vrij algemeen. Een soort die vooral voorkomt op de zandgronden in de noordoostelijke provincies en lokaal in het midden van het land; lijkt zich enigszins uit te breiden en is op sommige plaatsen in Zuidoost-Friesland en het westen van Drenthe vrij talrijk. RL: kwetsbaar.

Rode lijst

kwetsbaar

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Eind april-eind juli in één generatie. De vlinders komen zowel op licht als op smeer en zijn overdag gemakkelijk op te jagen.

Levenscyclus

Rups: juni-augustus. De soort overwintert als pop.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Engelse naam

Pretty Marbled

Duitse naam

Buschrasen-Grasmotteneulchen

Franse naam

l'Érastrie noirâtre

Synoniemen

Lithacodia deceptoria, Jaspidia deceptoria, Erastria atratula

Meer

Toelichting Nederlandse naam

De marmeruilen hebben een gemarmerde tekening.
Deze Deltote deceptoria maakt een bontere indruk dan Deltote pygarge. Meer over Nederlandse namen

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Deltote: deltotos is van een vorm die overeenkomt met de Griekse letter delta. Een driehoekige vorm dus: de vleugelvorm.
deceptoria: deceptor is een misleiding, mogelijk omdat de vlinder veel van een tortrix heeft.

Auteursnaam en jaartal

(Scopoli, 1763)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 12-13 mm. Deze uil lijkt op de donkere marmeruil (D. pygarga), maar heeft behalve in het zoomveld ook witte vlekken in het wortelveld. De ringvlek en de niervlek zijn wit omrand en steken duidelijk af tegen de zwartachtige middenband. De achtervleugel is grijsachtig wit met bruine randen.

Gelijkende soorten vlinder

Zie de donkere marmeruil (D. pygarga).

Gelijkende soorten rups

Zilverhaak (Deltote uncula) en zilverstreep (Deltote bankiana).
N.B.: vergelijk behalve de uiterlijke kenmerken ook de tijd van het jaar waarin de rupsen voorkomen, het habitat en de waardplant(en).

Gelijkende soorten vlinder

Gelijkende soorten rups

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Bosachtige gebieden, graslanden en heiden.

Planten

Diverse grassen, waaronder timoteegras en pijpenstrootje.

Waardplant

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie uilen (NOCTUIDAE)

Alle soorten uit deze familie