variabele w-uil Lacanobia suasa

Familie

uilen (NOCTUIDAE)

Zeldzaamheid

Algemeen. Komt verspreid over het land voor. RL: niet bedreigd.

Rode lijst

niet bedreigd

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Half april-begin oktober in twee generaties. De vlinders komen zowel op licht als op smeer en bezoeken bloemen.

Levenscyclus

Rups: juni-oktober. De rups foerageert ´s nachts. De soort overwintert als pop in de grond.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Engelse naam

Dog's Tooth

Duitse naam

Veränderliche Kräutereule

Franse naam

la Noctuelle enfumée , la Noctuelle couleur de suie

Synoniemen

Mamestra suasa, Hadena suasa, Lacanobia dissimilis, Mamestra dissimilis, Polia dissimilis, Hadena dissimilis

Meer

Toelichting Nederlandse naam

De w-uilen zijn Lacanobia-soorten en hebben tegen de achterrand van de voorvleugel een duidelijke w.
Deze soort is zeker variabel: twee kleurvormen met allerlei tussenvormen.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Lacanobia: een foute schrijfwijze van lachanobia; lakhana is groenten en bioo is leven. Het oorspronkelijke genus was uitgebreider en omvatte ook een aantal groente-eters, zoals M. brassicae.
suasa: suasum is een kleur gemaakt uit een kleurstof of uit een rookkleurige spray. Hoe het ook zij, gepoogd wordt om met suasa de kleur van de voorvleugels aan te duiden.

Auteursnaam en jaartal

(Denis & Schiffermüller, 1775)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 15-20 mm. Op de voorvleugel bevindt zich een vaak zwartachtig opgevulde, korte tapvlek, die opvalt als een massieve donkere vlek. Het binnenste deel van de niervlek en het daar omheen liggende gedeelte van het middenveld zijn vaak donker gekleurd. Er zijn twee duidelijk verschillende kleurvormen: de één is grijsachtig bruin met een zandkleurige bestuiving, de ander heeft een gelijkmatig grijsachtig donkerbruine voorvleugel waarop alleen de tapvlek, de witachtige W in de golflijn en de zwarte streep in de vleugelwortel te zien zijn en maakt een bontere indruk; ook tussenvormen komen voor.

Gelijkende soorten vlinder

De w-uil (L. thalassina) heeft een bredere voorvleugel en een zwarte verbindingsbalk tussen de beide middelste dwarslijnen; dat laatste geldt ook voor de heldere vorm van de grauwe grasuil (Apamea remissa). Zie ook de groente-uil (L. oleracea).

Gelijkende soorten rups

Moeras-w-uil (Lacanobia splendens) en groente-uil (Lacanobia oleracea).
N.B.: vergelijk behalve de uiterlijke kenmerken ook de tijd van het jaar waarin de rupsen voorkomen, het habitat en de waardplant(en).

Gelijkende soorten vlinder

Gelijkende soorten rups

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Vooral vochtige gebieden zoals schorren, kwelders, slikken, rivieroevers, natte graslanden en natte heiden.

Planten

Diverse kruidachtige planten, waaronder lamsoor, zuring, zulte, melde, weegbree en ganzenvoet.

Waardplant

Melde
Atriplex

Ganzenvoet
Chenopodium

Lamsoor
Limonium

Weegbree
Plantago

Zuring
Rumex

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie uilen (NOCTUIDAE)

Alle soorten uit deze familie