witstipgrasuil Mythimna albipuncta

Familie

uilen (NOCTUIDAE)

Zeldzaamheid

Algemeen. Een trekvlinder die verspreid over het land kan worden waargenomen; de meeste waarnemingen komen uit het zuiden van het land. RL: niet bedreigd.

Rode lijst

niet bedreigd

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Half april-begin november in twee, soms drie generaties. De vlinders komen op licht en op smeer; ´s nachts kunnen ze rustend boven in het gras worden aangetroffen.

Levenscyclus

Rups: waarschijnlijk mei-maart; uit Nederland zijn geen rupsenvondsten bekend. De soort overwintert als rups en foerageert vooral ´s nachts.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Engelse naam

White Point

Duitse naam

Weisspunkt-Graseule

Franse naam

le Point blanc

Synoniemen

Leucania albipuncta, Aletia albipuncta, Hyphilare albipuncta

Meer

Toelichting Nederlandse naam

Alle grasuilen hebben een relatie met grassen.
De heldere witte stip in met midden van de voorvleugel is kenmerkend. In alle naamgevingen (Latijn, Frans, Duits en Engels) wordt op deze stip gewezen.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Mythimna: mithimna is een stad op het eiland Lesbos. Deze uitleg komt van Treitschke die 'Die Schmetterlinge von Europa' afmaakte na de dood van Ochsenheimer. Sodoffsky (1837) verbeterde de spelling naar Mithimna.
albipuncta: albus is wit en punctum is een vlek. Wijzend op de witte vlek binnen de niervlek.

Auteursnaam en jaartal

(Denis & Schiffermüller, 1775)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 14-17 mm. De voorvleugel heeft meestal een warm oranjebruine grondkleur, die echter dezelfde variatie kan vertonen als de gekraagde grasuil (M. ferrago). Het meest opvallend is de scherp afstekende ronde witte vlek die deel uitmaakt van de overigens niet of nauwelijks zichtbare niervlek. De achtervleugel is rookgrijs. Het mannetje heeft een zwarte band aan de basis van de onderzijde van het achterlijf.

Gelijkende soorten vlinder

Zie de gekraagde grasuil (M. ferrago).

Gelijkende soorten rups

Eenstreepgrasuil (Mythimna conigera), gekraagde grasuil (Mythimna ferrago), grijze grasuil (Mythimna pudorina), helmgrasuil (Mythimna litoralis), witte-l-uil (Mythimna l-album), zesstreepuil (Xestia sexstrigata) en vierkantvlekuil (Xestia xanthographa).
N.B.: vergelijk behalve de uiterlijke kenmerken ook de tijd van het jaar waarin de rupsen voorkomen, het habitat en de waardplant(en).

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Allerlei grazige plaatsen en moerasachtige gebieden.

Planten

Diverse grassen, waaronder kropaar en pijpenstrootje.

Waardplant

Kropaar
Dactylis

Actualiteiten

Ontdek meer

Tijdschriften

Soorten uit dezelfde familie uilen (NOCTUIDAE)

Alle soorten uit deze familie