zesstreepuil Xestia sexstrigata

Familie

uilen (NOCTUIDAE)

Zeldzaamheid

Vrij zeldzaam. Komt verspreid over het land lokaal voor, vooral op de zandgronden in het binnenland en in de duinen; op sommige vliegplaatsen vrij algemeen. RL: bedreigd.

Rode lijst

bedreigd

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Half juli-half september in één generatie. De vlinders komen zowel op licht als op smeer en bezoeken bloemen, vooral die van kruiskruid.

Levenscyclus

Rups: september-mei. De rups foerageert ´s nachts en verbergt zich overdag laag bij de grond. De soort overwintert als rups en verpopt zich in de grond.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Engelse naam

Six-striped Rustic

Duitse naam

Sechslinien-Bodeneule

Franse naam

la Noctulelle ombragée

Synoniemen

Amathes sexstrigata, Agrotis sexstrigata, Xestia umbrosa, Agrotis umbrosa, Rhyacia umbrosa

Meer

Toelichting Nederlandse naam

Het aantal zwarte lengtelijnen (strepen) op de voovleugels ligt dicht bij de zes.
Die zeslijnigheid komt terug is de Latijnse, de Engelse en de Duitse soortnaam.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Xestia: xestos is opgewreven, glad, naar de glimmende voorvleugels van een aantal soorten in dit genus.
sexstrigata: sex is zes en striga is een rimpel, een lijn. De vlinder heeft zes dunne zwarte lijnen.

Auteursnaam en jaartal

(Haworth, 1809)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 15-17 mm. De lichtbruine tot warm donkerbruine voorvleugel maakt een enigszins geblokte indruk door de donkere dwarslijnen en aders. De ringvlek en de niervlek hebben doorgaans dezelfde kleur als de vleugel en hebben een donkere omtrek. De ringvlek is soms iets lichter; verder is er weinig variatie.

Kenmerken rups

Tot 33 mm; lichaam bleek grijsachtig bruin met op de rug een zwartachtig bruine zweem; over de rug drie bleke lengtestrepen en twee rijen zwarte balkjes; over de lijn van de spiracula een brede, zwartachtig bruine lengteband; onderzijde grijs; kop geelachtig bruin met twee donkerder bruine banden.

Gelijkende soorten vlinder

Zie de bruine zwartstipuil (X. baja).

Gelijkende soorten rups

Eenstreepgrasuil (Mythimna conigera), gekraagde grasuil (Mythimna ferrago), witstipgrasuil (Mythimna albipuncta), grijze grasuil (Mythimna pudorina), helmgrasuil (Mythimna litoralis), witte-l-uil (Mythimna l-album) en vierkantvlekuil (Xestia xanthographa).
N.B.: vergelijk behalve de uiterlijke kenmerken ook de tijd van het jaar waarin de rupsen voorkomen, het habitat en de waardplant(en).

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Natte weilanden, moerassen en vochtige bossen; soms struwelen en tuinen.

Planten

Diverse kruidachtige en houtige planten, waaronder walstro, weegbree, braam, wilde hyacint en geoord helmkruid. Ook grassen.

Waardplant

Walstro
Galium

Hyacint
Hyacinthoides

Zandhaver
Leymus

Weegbree
Plantago

Braam
Rubus

Helmkruid
Scrophularia

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie uilen (NOCTUIDAE)

Alle soorten uit deze familie