geblokte zomervlinder Thalera fimbrialis

Familie

spanners (GEOMETRIDAE)

Zeldzaamheid

Vrij zeldzaam. Komt voor op zandgronden verspreid over het land; op sommige vliegplaatsen talrijk. RL: niet bedreigd.

Rode lijst

niet bedreigd

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Half juni-begin augustus in één generatie. De vlinders zijn vooral actief in de schemering en bij zonsopkomst en komen op licht. Ze rusten diep weggescholen tussen de planten.

Levenscyclus

Rups: eind augustus-juni. De soort overwintert als halfvolgroeide rups op de grond tussen de heideplantjes en verpopt zich in een spinsel aan levende heidetakken of in de strooisellaag.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Engelse naam

Sussex Emerald

Duitse naam

Magerrasen-Grünspanner

Franse naam

la Phalène du buplèvre , la Phalène du thym

Oud Nederlandse naam

gewimperde duinspanner

Synoniemen

Nemoria fimbrialis, Hemithea bupleuraria

Meer

Toelichting Nederlandse naam

De zomervlinders vliegen in de zomermaanden. Deze zomervlinder heeft een kenmerkende geblokte achterrand aan de vleugels.

Meer over Nederlandse namen

Ondersoorten

Nemoria fimbrialis
Hemithea bupleuraria Denis & Schiffermüller, 1775

Toelichting wetenschappelijke naam

Thalera: thaleros is jeugdig, fris. Vanwege de vleugelkleur die aan het jeugdige voorjaar doet denken.
fimbrialis: fimbriae is een franje, verwijzend naar de roodgeblokte rand aan de vleugels.

Auteursnaam en jaartal

(Scopoli, 1763)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 15-16 mm. De twee puntige uitsteeksels aan de achtervleugel, die in feite veroorzaakt worden door een soort hap uit de vleugel, zijn kenmerkend. Verder heeft deze soort een geblokte franje en is de voorrand van de voorvleugel goudkleurig.

Gelijkende soorten vlinder

Zie de kleine zomervlinder (Hemithea aestivaria).

Bekijk de gedetailleerde verschillen met illustraties tussen de beide soorten.

Gelijkende soorten rups

Smaragdgroene zomervlinder (Chlorissa viridata), melkwitte zomervlinder (Jodis lactearia), tere zomervlinder (Hemistola chrysoprasaria), spaansgroene zomervlinder (Jodis putata) en kleine zomervlinder (Hemithea aestivaria).
N.B.: vergelijk behalve de uiterlijke kenmerken ook de tijd van het jaar waarin de rupsen voorkomen, het habitat en de waardplant(en).

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Heiden en (kalk)graslanden.

Planten

Diverse kruidachtige en houtige planten, waaronder struikhei, dophei, braam en tormentil.

Waardplant

Struikhei
Calluna

Dopheide
Erica

Ganzerik
Potentilla

Braam
Rubus

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

Alle soorten uit deze familie