schijn-wolfsmelkwespvlinder Chamaesphecia empiformis

Familie

wespvlinders (SESIIDAE)

Zeldzaamheid

Zeer zeldzaam. Slechts enkele waarnemingen zijn bekend; de meeste waarnemingen komen uit Gelderland. RL: ernstig bedreigd.

Rode lijst

ernstig bedreigd

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Duitse naam

Zypressenwolfsmilch-Glasflügler

Synoniemen

Sesia empiformis

Meer

Toelichting Nederlandse naam

Een aantal soorten binnen de Sesiidae-familie heeft veel gelijkenis met wespen vandaar dat zeven soorten binnen deze familie met wespvlinder worden aangeduid.
De rups van deze soort leeft op cypreswolfsmelk vandaar het toevoegsel wolfsmelk in de Nederlandse soortnaam.
Er leven twee wolfsmelkwespvlinders in ons land die op het oog niet van elkaar zijn te onderscheiden. Het toevoegsel schijn maakt het onderscheid in de naam.

Meer over Nederlandse namen

Auteursnaam en jaartal

(Esper, 1783)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Deze wespvlinder lijkt sterk op de wolfsmelkwespvlinder (C. tenthrediniformis) en is daarvan nauwelijks te onderscheiden. Sommige taxonomen maken dan ook geen onderscheid tussen deze soorten, maar beschouwen ze als één soort.

Gelijkende soorten vlinder

Bekijk de gedetailleerde verschillen met illustraties tussen de twee Chamaesphecia-soorten.

Gelijkende soorten rups

Frambozenglasvlinder (Pennisetia hylaeiformis), hoornaarvlinder (Sesia apiformis), gekraagde wespvlinder (Sesia bembeciformis), populierenwespvlinder (Paranthrene tabaniformis), elzenwespvlinder (Synanthedon spheciformis), berkenglasvlinder (Synanthedon culiciformis), wilgenwespvlinder (Synanthedon formicaeformis), eikenwespvlinder (Synanthedon vespiformis), appelglasvlinder (Synanthedon myopaeformis), bessenglasvlinder (Synanthedon tipuliformis), klaverwespvlinder (Bembecia ichneumoniformis) en wolfsmelkwespvlinder (Chamaesphecia tenthrediniformis).
N.B.: vergelijk behalve de uiterlijke kenmerken ook de tijd van het jaar waarin de rupsen voorkomen, het habitat en de waardplant(en).

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Vooral uiterwaarden en rivierduintjes.

Planten

Cipreswolfsmelk.

Waardplant

Wolfsmelk
Euphorbia

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie wespvlinders (SESIIDAE)

Alle soorten uit deze familie