November | Groningen

Groningen: verhalen, wintervlinders & muziek

Deze middag vieren we samen met SoortenNL en De Kift. Verschillende (korte) presentaties waarin de natuur en cultuur centraal staat, we gaan in gesprek met de streek en wisselen het af met muzikale intermezzo's van De Kift.

Waar komen we vandaan en waar willen we heen?
Sander Turnhout, schrijver van het Basisboek Veldbiologie en Dan staat het gras als liefde, leidt de middag in, maar De Kift, muzikale vertellers van literaire verhalen, vormen de rode draad. En daartussen komen verschillende gasten aan het woord. De gesprekken bestaan uit drie delen: waar komt het gebied vandaan? Hoe is het nu? En waar willen we naartoe? De wereld zal nooit meer hetzelfde zijn. Dat kan angst inboezemen maar ook hoop geven. Om de crisis op het gebied van klimaat en biodiversiteit te kunnen keren, moeten alles overal anders. 

Het is een kwestie van perspectieven combineren. Kijken we naar wat verloren is gegaan of naar wat mogelijk is? Natuurherstel gaat niet alleen over herstel van de integriteit van door vervuiling beschadigde systemen, maar juist over herstel van de relatie tussen mens en natuur. Op alle plekken waar bewoners, natuurbeschermers, boeren en andere ondernemers het eens worden gebeuren er goede dingen. En als je andere dingen wil laten gebeuren, moet je ook andere dingen gaan doen, aldus Sander.

Waar komt het gebied vandaan?
Nienke Roth (artist in residence, volksverhalen) vertelt over verhalen als instrument om de relatie tussen mens en natuur te belichten en te herstellen. Haar project ‘Waterwolf’ onderzoekt de relatie tussen de Noordzee en het door de mens gemaakte land van Nederland door onderzoek te doen naar de rol van niet-menselijk leven in Nederlandse volksverhalen. Auteur en (opengeestig) pedagoog Martin Schravesande neemt ons vervolgens mee in een verhaal over wandelen in het Groninger landschap om hechting in de streek te verkennen.

Het nu
In het gedeelte ‘Hoe is het nu’ staat een rondwandeling van 3 kilometer op het programma. Het weer denkt er anders over. Als Sander de vraag stelt wie er -ondanks de regen- mee wil, steekt bijna iedereen van de volle zaal zijn hand op. Het idee om direct bij de herstelprojecten Ruiten AA, de Giezelbaars en de pilot Essentie te kijken moeten we iets bijstellen: het landschap is momenteel te drassig. Des te meer tijd voor gesprekken onderling.

Bij terugkeer vertellen Janke Westra en Jan Willem Kok (locatie ARTphy waar we te gast zijn) over de locatie. Een prachtige plek omgeven door natuur en akkers. Een plek waar ontmoeten, verwonderen en exposeren van hedendaagse kunst centraal staan. Een multifunctionele ruimte van 1000 m2 met 7 ha landschapstuin, bos en weidegronden. Gelegen in het NatuurNetwerk Nederland, waarvan bijna 6 ha bos en natuurweide in eigendom en beheer is van de stichting ARTphy.

De toekomst: waar willen we naartoe?
Ook onze soorten komen aan bod: Rik Wever, coördinator nachtvlinders van De Vlinderstichting, verzorgt een korte presentatie over onder andere de veranderingen in het soortenspectrum in de regio Westerwolde. Hierbij werden voorbeelden van zowel vogels, libellen als nachtvlinders gegeven. De nachtvlinders stonden verder centraal in de presentatie. Hij liet zien hoe de monitoring van nachtvlinders in zijn werk gaat, gaf daarbij voorbeelden en deelde enkele resultaten van zijn eigen monitoringsonderzoek in Westerwolde. Tussendoor werden ook in Groningen vrijwilligers in het zonnetje gezet voor hun jarenlange inzet of voor hun enthousiasme/bijzondere vondsten. Als laatste nam Rik alle aanwezigen mee naar buiten om naar kleine wintervlinders te zoeken, die uiteindelijk in mooie aantallen rondvlogen in de tuin van ARTphy.

 

Een kleine compilatie van de dag:

Activiteiten

De jubileumactiviteiten worden mede mogelijk gemaakt door een subsidie van het Jaap Zeelenfonds en het Meester Prikkebeen Fonds, twee fondsen op naam van het Prins Bernhard Cultuurfonds.