lariksspanner Macaria signaria

Familie

spanners (GEOMETRIDAE)

Zeldzaamheid

Zeldzaam. Wordt vooral waargenomen op de zandgronden in het binnenland en lokaal in de duinen. RL: bedreigd.

Rode lijst

bedreigd

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Begin mei-half augustus in één generatie. De vlinders zijn actief vanaf de schemering en komen op licht. Overdag kunnen ze van takken van de waardplant worden opgejaagd.

Levenscyclus

Rups: juli-september. De soort overwintert als pop.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Engelse naam

Dusty Peacock

Duitse naam

Braungrauer Eckflügelspanner

Franse naam

la Philobie des pins

Synoniemen

Semiothisa signaria

Meer

Toelichting Nederlandse naam

Naast spar is lariks een belangrijke waardplant van deze spanner.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

signaria: signum is een merkteken, vanwege de donkere, rechthoekige vlek in de postdiscale band.

Auteursnaam en jaartal

(Hübner, 1809)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 13-14 mm. Een spanner met dicht bespikkelde, vuilwitte vleugels. Op de voorvleugel bevindt zich, iets naast het midden, een min of meer vierkante vlek en langs de voorrand drie uitwaaierende donkere vlekken. De achtervleugel is enigszins puntig.

Gelijkende soorten vlinder

De gerimpelde spanner (M. liturata) heeft een oranjebruine buitenste dwarsband op de bredere voorvleugel.

Gelijkende soorten rups

Hoekbanddennenspanner (Pennithera firmata), sparspanner (Thera variata), schijn-sparspanner (Thera britannica), naaldboomspanner (Thera obeliscata), jeneverbesspanner (Thera juniperata), streepjesdwergspanner (Eupithecia intricata), lariksdwergspanner (Eupithecia lariciata), dennenspanner (Bupalus piniaria), dennenbandspanner (Pungeleria capreolaria) en gerimpelde spanner (Macaria liturata).
N.B.: vergelijk behalve de uiterlijke kenmerken ook de tijd van het jaar waarin de rupsen voorkomen, het habitat en de waardplant(en).

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Naaldbossen en andere plaatsen met naaldbomen.

Planten

Spar en europese lork.

Waardplant

Lariks
Larix

Spar
Picea

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

Alle soorten uit deze familie