tere zomervlinder Hemistola chrysoprasaria

Familie

spanners (GEOMETRIDAE)

Zeldzaamheid

Zeldzaam. Komt verspreid over het land voor. RL: bedreigd.

Rode lijst

bedreigd

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Begin mei-half augustus in één generatie. De vlinders vliegen vanaf de schemering en komen in kleine aantallen op licht. Overdag worden ze soms opgejaagd van de waardplant.

Levenscyclus

Rups: augustus-juni. De soort overwintert als jonge rups op de waardplant en verpopt zich daar ook.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Engelse naam

Small Emerald

Duitse naam

Waldreben-Grünspanner

Franse naam

la Phalène printanière

Synoniemen

Hemistola immaculata, Hemistola vernaria, Geometra vernaria, Hemithea vernaria

Meer

Toelichting Nederlandse naam

De zomervlinders vliegen in de zomermaanden. De tere zomervlinder heeft een heel bijzondere tere groene kleur.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Hemistola: hemi is half en stole is kledingstuk, gewaad. Dit wijst naar de dunne schubbenlaag op de vleugels; ze lijken bijna doorzichtig.
chrysoprasaria: khrusos is goud en prasius, prasinus is het groen van look. Dit wijst op het bijzondere groen van de vleugels.

Auteursnaam en jaartal

(Esper, 1795)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 17-20 mm. Een spanner met een blauwgroene kleur, die vooral bij verse vlinders goed opvalt. Deze kleur kan in de loop van de vliegtijd verbleken tot bijna wit; de vloeiend gebogen witte dwarslijnen blijven altijd zichtbaar.

Kenmerken rups

Tot 25 mm; huid korrelig; lichaam groen met kleine witte spikkeltjes; een stijve huidplooi loopt als een kiel over beide flanken; het eerste segment van de thorax draagt twee fijne bruine punten gelijk aan die van de diep ingesneden kop, maar wat langer; kop purperachtig bruin. De overwinterende rupsen zijn bruin, maar worden bij het uitlopen van de bladeren in het voorjaar groen.

Gelijkende soorten vlinder

Bij de appeltak (Campaea margaritaria) zijn de witte dwarslijnen op de voorvleugel aan één kant afgezet met een geelgroene lijn en in de enigszins haakvormige vleugelpunt bevindt zich een rood vlekje.

Gelijkende soorten rups

Smaragdgroene zomervlinder (Chlorissa viridata), geblokte zomervlinder (Thalera fimbrialis), melkwitte zomervlinder (Jodis lactearia), spaansgroene zomervlinder (Jodis putata) en kleine zomervlinder (Hemithea aestivaria).
N.B.: vergelijk behalve de uiterlijke kenmerken ook de tijd van het jaar waarin de rupsen voorkomen, het habitat en de waardplant(en).

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Struwelen met bosrank, open bossen en tuinen.

Planten

Bosrank en gekweekte clematissoorten.

Waardplant

Clematis
Clematis

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

Alle soorten uit deze familie