schijn-wolfsmelkwespvlinder Chamaesphecia empiformis

De waardplant cipreswolfsmelk onderscheidt de schijn-wolfsmelkwespvlinder van de wolfsmelkwespvlinder.
Familie
wespvlinders (SESIIDAE)
Onderfamilie
Sesiinae / Chamaesphecia empiformis
Groep
Nachtvlinder die dagactief is
Hoe moeilijk te herkennen
(moeilijk tot zeer moeilijk te determineren)
Zeldzaamheid

Zeer zeldzaam. Slechts enkele waarnemingen zijn bekend; de meeste waarnemingen komen uit Gelderland. RL: ernstig bedreigd.

Rode lijst
ernstig bedreigd

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken

Kenmerk: Deze wespvlinder lijkt sterk op de wolfsmelkwespvlinder (C. tenthrediniformis) en is daarvan nauwelijks te onderscheiden. Sommige taxonomen maken dan ook geen onderscheid tussen deze soorten, maar beschouwen ze als één soort.

Gelijkende soorten vlinder

Klik hier voor gedetailleerde verschillen met illustraties tussen de twee Chamaesphecia-soorten.

Gelijkende soorten vlinder

wolfsmelkwespvlinder
Chamaesphecia tenthrediniformis

Gelijkende soorten rups

Frambozenglasvlinder (Pennisetia hylaeiformis), hoornaarvlinder (Sesia apiformis), gekraagde wespvlinder (Sesia bembeciformis), populierenwespvlinder (Paranthrene tabaniformis), elzenwespvlinder (Synanthedon spheciformis), berkenglasvlinder (Synanthedon culiciformis), wilgenwespvlinder (Synanthedon formicaeformis), eikenwespvlinder (Synanthedon vespiformis), appelglasvlinder (Synanthedon myopaeformis), bessenglasvlinder (Synanthedon tipuliformis), klaverwespvlinder (Bembecia ichneumoniformis) en wolfsmelkwespvlinder (Chamaesphecia tenthrediniformis).
N.B.: vergelijk behalve de uiterlijke kenmerken ook de tijd van het jaar waarin de rupsen voorkomen, het habitat en de waardplant(en).

appelglasvlinder
Synanthedon myopaeformis

frambozenglasvlinder
Pennisetia hylaeiformis

populierenwespvlinder
Paranthrene tabaniformis

berkenglasvlinder
Synanthedon culiciformis

eikenwespvlinder
Synanthedon vespiformis

wolfsmelkwespvlinder
Chamaesphecia tenthrediniformis

hoornaarvlinder
Sesia apiformis

elzenwespvlinder
Synanthedon spheciformis

wilgenwespvlinder
Synanthedon formicaeformis

bessenglasvlinder
Synanthedon tipuliformis

klaverwespvlinder
Bembecia ichneumoniformis

gekraagde wespvlinder
Sesia bembeciformis

Waardplanten

Cipreswolfsmelk.

Habitat

Habitat: Vooral uiterwaarden en rivierduintjes.

België

Zeer zeldzaam. Komt lokaal voor in Luik, Luxemburg en Namen.

Mondiaal

Van de Pyreneeën via West- en Midden-Europa en grote delen van Zuid-Europa tot de Oekraine en Wit-Rusland. Niet op de eilanden van de Middellandse Zee en ook niet op de Britse eilanden, in Ierland, Denemarken, Scandinavië en Turkije.

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande grafieken tonen de verandering in de talrijkheid van de soort in de loop van de tijd. De eerste grafiek geeft het verloop over de hele periode waarvan we waarnemingen hebben. Omdat de oude gegevens vaak niet erg nauwkeurig zijn (geen aantallen) en incompleet (nadruk op zeldzame soorten) wordt hier de presentie afgebeeld. De tweede grafiek laat het verloop zien van de prestatie van de soort in de laatste dertig jaar. Wat presentie en prestatie precies zijn, en hoe ze worden berekend kunt u lezen op de pagina De berekeningen.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in het waarnemingbestand Noctua. Hoe die berekeningen worden uitgevoerd staat te lezen op de pagina De berekeningen.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016
Zeldzaamheid
Duitse naam
Zypressenwolfsmilch-Glasflügler
Synoniemen
Sesia empiformis
Toelichting Nederlandse naam

Een aantal soorten binnen de Sesiidae-familie heeft veel gelijkenis met wespen vandaar dat zeven soorten binnen deze familie met wespvlinder worden aangeduid.
De rups van deze soort leeft op cypreswolfsmelk vandaar het toevoegsel wolfsmelk in de Nederlandse soortnaam.
Er leven twee wolfsmelkwespvlinders in ons land die op het oog niet van elkaar zijn te onderscheiden. Het toevoegsel schijn maakt het onderscheid in de naam.

Meer over Nederlandse namen

Auteursnaam en jaartal
(Esper, 1783)

Nieuws

Geen resultaten.

Tijdschriften

Geen resultaten.

Projecten

Geen resultaten.

Soorten uit dezelfde familie wespvlinders (SESIIDAE)

wolfsmelkwespvlinder
Chamaesphecia tenthrediniformis

populierenwespvlinder
Paranthrene tabaniformis

bessenglasvlinder
Synanthedon tipuliformis

elzenwespvlinder
Synanthedon spheciformis

gekraagde wespvlinder
Sesia bembeciformis

hoornaarvlinder
Sesia apiformis

alle soorten uit deze familie