witvlekworteluil Euxoa lidia

Familie
uilen (NOCTUIDAE)
Onderfamilie
Noctuinae / Euxoa lidia
Groep
Nachtvlinder die nachtactief is
Hoe moeilijk te herkennen
(moeilijk tot zeer moeilijk te determineren)
Zeldzaamheid

Zeer zeldzaam. De soort is af en toe in het binnenland waargenomen. De laatste waarneming dateert uit 1995 in Limburg.

Rode lijst
verdwenen

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken

Kenmerk: Voorvleugellengte: 15-18 mm. De grondkleur van de voorvleugel van deze uil is bruinachtig zwart. De ringvlek en de niervlek zijn opvallend licht van kleur, soms in het midden grijsachtig. De dwarslijnen op de voorvleugel zijn helder wit en zeer fijn. De achtervleugel is vuilwit met langs de achterrand een brede donkere band. De antennen van het mannetje zijn zeer kort getand.

Gelijkende soorten vlinder

Exemplaren met grijs opgevulde uilvlekken kunnen verward worden met een bont getekende graanworteluil (E. tritici), maar de vleugels zijn langer.

Gelijkende soorten vlinder

graanworteluil
Euxoa tritici

Gelijkende soorten rups

Zwartvlakworteluil (Euxoa obelisca), graanworteluil (Euxoa tritici), rookkleurige worteluil (Euxoa nigricans), variabele worteluil (Euxoa cursoria), grijze worteluil (Agrotis cinerea), bonte worteluil (Agrotis vestigialis), puta-uil (Agrotis puta), gewone velduil (Agrotis segetum), grote worteluil (Agrotis ipsilon), geoogde worteluil (Agrotis clavis), duinworteluil (Agrotis ripae) en gewone worteluil (Agrotis exclamationis).
Let op: de rupsen van de Euxoa- en de Agrotis-soorten zijn erg moeilijk uit elkaar te houden.
N.B.: vergelijk behalve de uiterlijke kenmerken ook de tijd van het jaar waarin de rupsen voorkomen, het habitat en de waardplant(en).

bonte worteluil
Agrotis vestigialis

puta-uil
Agrotis puta

duinworteluil
Agrotis ripae

grijze worteluil
Agrotis cinerea

geoogde worteluil
Agrotis clavis

gewone worteluil
Agrotis exclamationis

grote worteluil
Agrotis ipsilon

graanworteluil
Euxoa tritici

gewone velduil
Agrotis segetum

variabele worteluil
Euxoa cursoria

zwartvlakworteluil
Euxoa obelisca

rookkleurige worteluil
Euxoa nigricans

Waardplanten

Paardenbloem en duizendknoop.

Vliegtijd en gedrag

Juni-juli in één generatie.

België

Deze soort komt niet in België voor.

Europa

De witvlekworteluil komt verspreid over Noord- en West-Duitsland en Nederland voor.

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande grafieken tonen de verandering in de talrijkheid van de soort in de loop van de tijd. De eerste grafiek geeft het verloop over de hele periode waarvan we waarnemingen hebben. Omdat de oude gegevens vaak niet erg nauwkeurig zijn (geen aantallen) en incompleet (nadruk op zeldzame soorten) wordt hier de presentie afgebeeld. De tweede grafiek laat het verloop zien van de prestatie van de soort in de laatste dertig jaar. Wat presentie en prestatie precies zijn, en hoe ze worden berekend kunt u lezen op de pagina De berekeningen.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in het waarnemingbestand Noctua. Hoe die berekeningen worden uitgevoerd staat te lezen op de pagina De berekeningen.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016
Zeldzaamheid
Duitse naam
Augur-Bodeneule
Synoniemen
Agrotis lidia
Toelichting Nederlandse naam

De Agrotis- en Euxoa-soorten werden samengevoegd onder de groepsnaam worteluil. De rupsen hebben een relatie met plantenwortels.
Een paar contrasterende witte vlekken liggen langs de voorrand van de voorvleugels.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Euxoa: euxoos = goed gepoetst; dit zou naar de achtervleugel verwijzen.

Auteursnaam en jaartal
(Stoll, 1782)

Nieuws

Geen resultaten.

Tijdschriften

Geen resultaten.

Projecten

Geen resultaten.

Soorten uit dezelfde familie uilen (NOCTUIDAE)

zandhalmuiltje
Mesoligia furuncula

bijvoetmonnik
Cucullia artemisiae

grauwe monnik
Cucullia umbratica

vlasbekuiltje
Calophasia lunula

eikenuiltje
Dryobotodes eremita

alle soorten uit deze familie