witvlekworteluil Euxoa lidia

Familie

uilen (NOCTUIDAE)

Zeldzaamheid

Zeer zeldzaam. De soort is af en toe in het binnenland waargenomen. De laatste waarneming dateert uit 1995 in Limburg.

Rode lijst

verdwenen

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Juni-juli in één generatie.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Duitse naam

Augur-Bodeneule

Synoniemen

Agrotis lidia

Meer

Toelichting Nederlandse naam

De Agrotis- en Euxoa-soorten werden samengevoegd onder de groepsnaam worteluil. De rupsen hebben een relatie met plantenwortels.
Een paar contrasterende witte vlekken liggen langs de voorrand van de voorvleugels.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Euxoa: euxoos is goed gepoetst; dit zou naar de achtervleugel verwijzen.

Auteursnaam en jaartal

(Stoll, 1782)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 15-18 mm. De grondkleur van de voorvleugel van deze uil is bruinachtig zwart. De ringvlek en de niervlek zijn opvallend licht van kleur, soms in het midden grijsachtig. De dwarslijnen op de voorvleugel zijn helder wit en zeer fijn. De achtervleugel is vuilwit met langs de achterrand een brede donkere band. De antennen van het mannetje zijn zeer kort getand.

Gelijkende soorten vlinder

Exemplaren met grijs opgevulde uilvlekken kunnen verward worden met een bont getekende graanworteluil (E. tritici), maar de vleugels zijn langer.

Gelijkende soorten rups

Zwartvlakworteluil (Euxoa obelisca), graanworteluil (Euxoa tritici), rookkleurige worteluil (Euxoa nigricans), variabele worteluil (Euxoa cursoria), grijze worteluil (Agrotis cinerea), bonte worteluil (Agrotis vestigialis), puta-uil (Agrotis puta), gewone velduil (Agrotis segetum), grote worteluil (Agrotis ipsilon), geoogde worteluil (Agrotis clavis), duinworteluil (Agrotis ripae) en gewone worteluil (Agrotis exclamationis).
Let op: de rupsen van de Euxoa- en de Agrotis-soorten zijn erg moeilijk uit elkaar te houden.
N.B.: vergelijk behalve de uiterlijke kenmerken ook de tijd van het jaar waarin de rupsen voorkomen, het habitat en de waardplant(en).

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Planten

Allerlei kruidachtige planten waaronder paardenbloem en duizendknoop.

Waardplant

Duizendknoop
Persicaria

Paardenbloem
Taraxacum

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie uilen (NOCTUIDAE)

Alle soorten uit deze familie