parken

Een park is een door de mens ontworpen en aangelegd groen gebied met een overwegend recreatieve functie.

  • parken met (ratel)populier
  • parken met naaldbomen
  • stadsparken
  • parken met hoge bomen
  • parken met voldoende bomen
  • parken in bosachtige gebieden
  • parken met voldoende eiken
  • parken met wilg op vochtige kleigrond

Vlinders

gewone bandspanner
Epirrhoe alternata
GEOMETRIDAE: Larentiinae

gewone spikkelspanner
Ectropis crepuscularia
GEOMETRIDAE: Ennominae

gewone velduil
Agrotis segetum
NOCTUIDAE: Noctuinae

grijze heispanner
Pachycnemia hippocastanaria
GEOMETRIDAE: Ennominae

groene blokspanner
Acasis viretata
GEOMETRIDAE: Larentiinae

groene dwergspanner
Pasiphila rectangulata
GEOMETRIDAE: Larentiinae

grote beer
Arctia caja
EREBIDAE: Arctiinae

grote berberisspanner
Hydria cervinalis
GEOMETRIDAE: Larentiinae

grote groenuil
Bena bicolorana
NOLIDAE: Chloephorinae

grote nachtpauwoog
Saturnia pyri
SATURNIIDAE: Saturniinae

hagedoornvlinder
Opisthograptis luteolata
GEOMETRIDAE: Ennominae

herculesje
Selenia dentaria
GEOMETRIDAE: Ennominae

hoornaarvlinder
Sesia apiformis
SESIIDAE: Sesiinae

hyena
Cosmia trapezina
NOCTUIDAE: Hadeninae

icarusblauwtje
Polyommatus icarus
LYCAENIDAE: Lycaeninae

iepengouduil
Xanthia gilvago
NOCTUIDAE: Hadeninae

iepenpage
Satyrium w-album
LYCAENIDAE: Lycaeninae

jeneverbesdwergspanner
Eupithecia pusillata
GEOMETRIDAE: Larentiinae

jeneverbesspanner
Thera juniperata
GEOMETRIDAE: Larentiinae

kameeltje
Notodonta ziczac
NOTODONTIDAE: Notodontinae