moerassen

Begroeide natte drassige gebieden zonder goede afwatering.

  • moerassige terreinen
  • moerassen met een weelderige vegetatie
  • randen van moerassen
  • wilgenstruwelen in moerasachtige gebieden
  • moerassen met korte grasvegetaties en afgebrande terreinen
  • laagveenmoerassen
  • moerasachtige gebieden
  • met struiken begroeide moerassige plaatsen
  • meidoornstruwelen in randen van moerassen

Vlinders

gageluil
Lithophane lamda
NOCTUIDAE: Hadeninae

geblokte stipspanner
Idaea emarginata
GEOMETRIDAE: Sterrhinae

geelbruine tandvlinder
Notodonta torva
NOTODONTIDAE: Notodontinae

geelpurperen spanner
Idaea muricata
GEOMETRIDAE: Sterrhinae

geelsprietdikkopje
Thymelicus sylvestris
HESPERIIDAE: Hesperiinae

gekraagde wespvlinder
Sesia bembeciformis
SESIIDAE: Sesiinae

gele duinrietboorder
Photedes fluxa
NOCTUIDAE: Hadeninae

gele lis-boorder
Helotropha leucostigma
NOCTUIDAE: Hadeninae

gelobd halmuiltje
Oligia strigilis
NOCTUIDAE: Hadeninae

geoogde bandspanner
Xanthorhoe montanata
GEOMETRIDAE: Larentiinae

gepijlde micro-uil
Schrankia costaestrigalis
EREBIDAE: Hypenodinae

gerande marmeruil
Polia hepatica
NOCTUIDAE: Hadeninae

gerande spanner
Lomaspilis marginata
GEOMETRIDAE: Ennominae

gestippelde rietboorder
Lenisa geminipuncta
NOCTUIDAE: Hadeninae

gestreepte goudspanner
Camptogramma bilineata
GEOMETRIDAE: Larentiinae

gestreepte rietuil
Leucania obsoleta
NOCTUIDAE: Hadeninae

gevlamde rietuil
Senta flammea
NOCTUIDAE: Hadeninae

gevlekte heispanner
Dyscia fagaria
GEOMETRIDAE: Ennominae

gewone bandspanner
Epirrhoe alternata
GEOMETRIDAE: Larentiinae

gewone breedvleugeluil
Diarsia rubi
NOCTUIDAE: Noctuinae